(Önsözden)

Sonbaharın tüm güzellikleri Beyoğlu’nda…

Bu dergi, emeklerimizin ziyan olmadığını; hep birlikte yaşadığımız şu hayatta anlamlı, değerli, vazgeçilmez, güzel yönlerin bulunduğunu anlatıyor. Biz, Beyoğlu’nda müspet heyecanlar, sağlam bir bilinç ve en büyük erdem kabul ettiğimiz çalışkanlıkla hareket ediyoruz.

Çabalarımızın kapsamından, içeriğinden, semerelerinden sizleri haberdar etmek ve sevinçlerimizi paylaşmak için de elinizde 17. sayısını tuttuğunuz dergiyi hazırladık.

Modern şehirlerde hayat kolektiftir. Daima bir ölçü, denge ve intizama ihtiyaç duyulur. Şehir kültürü, tutum ve davranışlarımızın başkalarını etkilediği bilinciyle şekillenir. Giderek, hayatımız diğerlerinin katkılarıyla sürdürülebilir hale gelir. Bu anlamda Beyoğlu, insanların birbirlerinin hayatına üst düzeyde, model teşkil edecek nitelikte güzellikler aktardığı bir kent. Masumiyet Müzesi burada. İtalyan Kültür Merkezi burada. Molla Çelebi Camii burada, Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekercisi burada. Zografyan Lisesi burada… Maddi ve manevi yadigârlardan, cevherlerden oluşan zengin Beyoğlu mirası bize özgüven, asalet, özgürlük, barış ve tolerans empoze ediyor. Bu miras, Fatih Sultan Mehmet’in benimsediği ve fethin anlamını pekiştiren çoğulcu politikada kendini gösterir. Azamet, ihtişam ve kuvvetinin ötesinde, Osmanlı’yı ilelebet saygın kılan ılımlılıkta kendini gösterir. Beyoğlu’nda yoğunlaşan değerli özü keşfettiğimizde, onu korumak ve daha da zenginleştirmek için bize düşen vazifeyi fark ediyoruz.

Üslubumuz inceliyor. Zihnimiz berraklaşıyor. Kalbimiz enginleşiyor. Emeklerimiz bereketleniyor. Hoşgörümüz artıyor… Beyoğlu’nun entelektüel, kültürel, sanatsal evreninde, yıllardır sizlere, Beyoğlu’nun övgüye şayan ruhuna sadakatle ve liyakatle hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Elinizdeki dergi, bir yönüyle bu yaklaşımımızın seviyesine ve ufkuna da işaret ediyor.

Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürler.

Mutlu ve sağlıklı kalın.

Ahmet Misbah Demircan 
Beyoğlu Belediye Başkanı