İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak verdiğimiz her hizmette vatandaşlarımızın memnuniyetini ve katılımcılığını ön planda tutarız. Hızlanan hayata ayak uydurur, teknolojiden de yararlanarak bürokrasiyi azaltırız.

Şeffaflık en önemli ilkemizdir. Çalışmalarımızı bu anlayışla yürütürüz. İlçemizin çağdaş ve özgün bir kent haline getirilmesi hedefimizdir.

Ayrıca ilçemizin tarihi ve kültürel mirasının korunarak geliştirilmesinde önemli bir rol oynarız.

 

 

İlgili Mevzuatlar
3194 SAYILI İMAR KANUNU Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
2863 SAYILI KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
4708 YAPI DENETİM KANUNU Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
23722 SAYILI PLANLI ALANLAR YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
24408 SAYILI OTOPARK YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
4883 SAYILI SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
200712937 SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
8323 SAYILI KUDEB YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
22617 SAYILI ASANSÖR YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Beyan Formları
İmar Durum Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Proje Tasdiki ve Yapı Ruhsatı Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Yapı Yıkma Belgesi Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Makine-Elektrik Tesisat Projeleri Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Tescil Form Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Zemin Etüt Raporu Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Temel Üstü Vizesi Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Kat İrtifakı Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Yapı Kullanma İzin Belgesi Dilekçe Örneği Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.