HALKLA İLİŞKİLER

Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; belediyemiz ile hemşerilerimiz arasındaki karşılıklı ilişkileri güven, saygı ve toplumsal sorumluluk hissini geliştirerek sürdürmeyi amaçlıyoruz. Kurum içi ve kurum dışı iletişimi en etkili kanallarla sağlayarak memnuniyeti en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuya doğru şekilde aktarılmasını sağlıyoruz. Tüm proje ve organizasyonların yürütülmesinde diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmayı sürdürmekteyiz.

STK İlişkileri Şefliği, Muhtarlık İşleri Şefliği, İletişim Merkezi ve Kariyer Beyoğlu İstihdam Merkezimiz de Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermektedir. Birimlerimizle birlikte belediyemizin tüm vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak amacıyla basınla da ortak çalışmalar yaparak, ilçemiz dâhilinde bulunan vatandaşlarımızın belediye ile 7/24 sıcak temas kurmasını sağlamak üzere, bilgi teknolojilerinin imkânlarıyla her türlü istek, şikâyet ve taleplerini değerlendiriyoruz. Tüm olanaklarımızı kullanarak cevaplandırıyoruz.

İletişim Merkezi 444 0 160

Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi olarak 7 gün 24 saat boyunca hemşerilerimizin talep ve önerilerini alıyoruz.  İletişim Merkezimizde personel kalitesi, kurulan iletişimin dili, hizmet süresi gibi kriterleri önemsediğimiz kadar kullandığımız teknolojiye de önem vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugüne kadar “her an ulaşılabilir” olma anlayışıyla hizmet verdiğimiz İletişim Merkezimizde dijital çağın getirdiği yeniliklerle ve gelişen iletişim teknolojileri ile “her noktadan ulaşılabilir” olmayı da hedefliyoruz.  Alınan her talebin anında saha ekiplerimize iletilmesini sağlayarak en kısa sürede geri dönüş sağlıyoruz.

Borç Sorgulama, borç ödeme, temizlik hizmetleri, veterinerlik hizmetleri, alt yapı talepleri, sosyal yardım başvuruları ve diğer tüm hizmetlerimizle ilgili istekleriniz, bilgi talepleriniz ve önerileriniz için her an yanınızdayız.

CİMER,  Açık Kapı ve Bilgi Edinme

CİMER 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren bir Halkla İlişkiler uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinden Beyoğlu Belediyesi’ne gelen başvuruların birimlerimize sevk edilmesini ve hedeflenen süre içinde sonuçlandırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na ilişkin başvuruları da alınarak, belediyemiz bünyesindeki birimlere iletip hızlıca çözüme kavuşmasını sağlıyoruz.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde CİMER koordinatörlük işlemlerini yürüterek gelen tüm başvuruların yasal süresi (CİMER 30gün – Bilgi Edinme 15 iş günü) içerisinde cevaplandırılmasını ve programın etkin kullanılması adına sürekli ve düzenli olarak bilgi akışını sağlıyoruz.

Aynı şekilde; İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Aralık 2017 yılında yürürlüğe alınan “Açık Kapı Projesi” kapsamında da, “www.acikkapi.gov.tr” adresinden alınan ve Belediyemize iletilen başvuruların takibini de yaparak 7 günlük yasal süresi içinde sonuçlanmasını sağlıyoruz.

Kariyer Beyoğlu “İş’te Burası”

2012 yılında “BEYİM” adıyla, “yerinde istihdam modeli” anlayışıyla faaliyete geçen merkezimiz; 2020 yılından itibaren yeni bir vizyonla bu anlayışı revize ederek ofisimizi ve ekibimizi büyüterek “Kariyer Beyoğlu” adıyla hizmet vermeye devam etmektedir. İş arayışında olan vatandaşlarımız ile iş ilanlarına uygun aday arayan işverenleri, sosyal belediyecilik yaklaşımıyla buluşturuyoruz.

Kariyer Beyoğlu’nda sıradan bir istihdam merkezi gibi hizmet verilmesinden daha ziyade, danışanlarına kariyer hedeflerine uygun bir şekilde destek verilmektedir. Özellikle turizm, kültür ve ticaretin merkezi Beyoğlu’nda gençlerimiz için kariyer basamağını tırmanmalarında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda destek veriyor, İŞKUR paydaşlığında tecrübesiz ve yeni mezun adayların da ilgileri doğrultusunda hem eğitimleri ile ilgili hem de başvuru süreçlerinde ne yapılması gerektiği ile ilgili önemli bilgileri kendilerine aktarıyoruz.

Sadece geçtiğimiz yıl ofisimizde 898 yeni adayın kaydı alındı ve mevcut adaylarla birlikte toplam 1550 aday görüşmesi gerçekleştirdik. Mevcut portföyümüze 65 yeni işveren ekledik. Telefon ve internet yoluyla 1459 aday bilgilendirmesi gerçekleştirdik. Bir adayın birden fazla ilana yönlendirilmesi sonucu toplam 2537 özgeçmişi ilgili işverenlere yönlendirdik. Galataport ve Tersane İstanbul gibi projelerde öncelikli olarak Beyoğlu İlçesinde ikamet eden vatandaşlarımızın istihdam edilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İlişkileri

Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü STK İlişkileri Şefliği,  Beyoğlu’nda aktif olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ile yerel yönetimin işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2020 Eylül ayında kuruldu. Beyoğlu odaklı sivil toplum kuruluşları ile iletişimi güçlendirerek ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bünyemizde yer alan Kent Konseyi iş birliğiyle, ilçemizdeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda proje çalışmaları yürütüyoruz.

Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler sosyal belediyecilik hizmetlerinde büyük öneme sahip. Beyoğlu; merkezî bir ilçe olması bakımından sivil toplum kuruluşlarının da yoğun olarak yer aldığı ve faaliyet gösterdiği bir ilçe. Bu nedenle bu kuruluşlarla ayrım gözetmeksizin iletişim kurarak ortak çalışmalar yapmayı önemsiyoruz.

Muhtarlık İşleri

Belediye sınırlarımız dâhilindeki 45 mahalle muhtarımızla, mahalle sakinlerinin sorunlarına ilişkin yazılı-sözlü müracaatlarını, ilgili birimlere ve gerekirse diğer kurumlara ileterek, hızlıca çözüme kavuşturmak amacıyla her an ortak çalışmalar yürütüyoruz. Muhtarların dilek, şikâyet ve önerilerini dinleyerek ilgili birimlere ulaştırıyor ve çözüm süreçlerini takip ediyoruz.

Belirli periyotlarla muhtarlarımız ve Belediyemiz yetkilileri arasında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişini sağlamak amacıyla toplantılar düzenleyerek, muhtarların hizmetlerini sürdürürken karşılaştıkları sorunlara da hızlıca çözümler üretiyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız bu ortak çalışmalarda hem mahallelerimizin ihtiyaçlarını takip ediyor hem de belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerden tüm hemşerilerimizin eşit ve adil biçimde yararlanmasını hedefliyoruz.