(Önsözden)

Beyoğlu, Mirasını Geleceğe Taşıyor

Beyoğlu, Türk Edebiyatında en çok işlenen konulardan biri. Yazılan romanlarda, şiirlerde, şarkılarda, türkülerde hep bir Beyoğlu tınısı vardır. Anılarda, tarihlerde, yaşanan bir Beyoğlu, herkesin, her kuşağın yaşadığı yaşamak istediği kendine has bir Beyoğlu’su var. Burası öyle bir sahne ki, düşle gerçek, hayatla nostalji birbirine karışıyor. Beyoğlu ne islerseniz size onu veriyor. Farklı diller, farklı sesler armoniye dönüşüyor, geçmişi ve şimdiyi yaşayıp mirasını geleceğe taşıyor. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak bu mirası, her mecrada geleceğe taşımayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmaların kesişim noktası Bcyoğlu’nu. geleceğe taşıma arzumuzun azim ve gayretleri olarak değerlendirilmelidir.

Dergimizin bu sayısında işlenen tüm konular da aynı hassasiyetin bir iz düşümü… Beş yüzyıllık tarihiyle Osmanlı donanmalarına ev sahipliği yapan Haliç Tersaneleri geçmiş ile şimdiyi birbirine bağlıyor. Mısır Apartmanı, tarihin hayat ile harmanlandığı, liyatrosuyla, lokalleriyle galerileriyle Beyoğlu tarihinin ayrılmaz bir parçası. “Kıva Han” Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin sofralarımıza döndüğü bir adres. Ecdat yadigarı Çorlulu Ali Paşa Camii yüzlerce yıldan beri fısıltılı dualarla Beyoğlu’nun anlamına ve görünmeyen tarihine şahitlik ediyor. Halkımızla kurduğumuz gönül ve hizmet bağının bir nişanesi olarak Semt Konaklarımız dergimizin anlamını pekiştiriyor. Beyoğlu; geçmişi şimdiki zamanda yaşıyor, şimdiyi bir miras olarak geleceğe taşıyor. Dergimizin sayfalarında dolaşırken, taş bir plaktan yükselen bir Beyoğlu ezgisi duyar gibi oluyorum. Sizler İçin yine dolu dolu bir dergi hazırladık. İlgiyle okuyacağınıza inanıyorum. Emeği olanlara, yazı ve fotoğraflarıyla katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum.

Mutlu ve sağlıklı kalın…

Ahmet Misbah Demircan 
Beyoğlu Belediye Başkanı