(Önsözden)

500 yıllık Okmeydanı Okçular Tekkesi açılıyor

Dergimizin 20. sayısıyla huzurunuzdayız. Galata Mevlevihanesi’ne sayfalarımızı ayırdık. 500 yıllık bu irfan yuvası, 1975’ten beri müze olarak yaşıyor. Gençlik yıllarımdan itibaren dünyanın birçok şehrini gezme; anıtsal, tarihî yapılan görme imkanı buldum. Size çok net söylüyorum, Beyoğlu Galata Mevlevihanesi’nin hakikat, hayat ve sevinç dolu atmosferi kadar beni etkileyen ikinci bir yapı yok. Galata Mevlevihanesi’nin ise insan elinden çıktığı, giderek kendisinin adeta bir insan eli olduğu barizdir. Bilgece bir hüzün eser bu Mevlevihane’de. Ve bana sorarsanız, Beyoğlu’nda ortaya çıkan kozmopolit, paylaşımcı, hoşgörülü yaşam tarzının kalbi burada atar.

Şöyle izah edeyim: Medreselerde ilim, tekkelerde irfan tahsil edilir. Mevlevihaneler insanı ve hayatı hakiki nitelikleriyle algılama ve anlamanın mekanlarıydı. Gönül yüceliği, hoşgörü ve bilgelik, bu muhitlerde tesis edilirdi. Galata Mevlevihanesi’nin ruhu, Beyoğlu’nda farklı dinlere, farklı meşreplere mensup insanların kardeşliğine vazgeçilmez bir katkı sağlamıştır. Tahakküm kurmadan, hiyerarşi kurmadan, kimseyi yönetmeye kalkmadan yaşama terbiyesi… Bugün idealize ettiğimiz, bilişim teknolojisiyle oluşturmaya çalıştığımız çoğulculuk, katılımcılık, paylaşımcılık, demokrasi… 5 asırdır Beyoğlu’nda yaşıyor zaten. Sizlerden bir dostunuz olarak rica ediyorum, lütfen Galata Mevlevihanesi’ne uğrayınız.

Kapak konumuz da bir başka tekke: Okmeydanı Okçular Tekkesi. O da 500 yıllık. Ve şimdi yeniden açılıyor. Dünyanın ilk büyük okçuluk okulu diye biliniyor. Mevlevihane tamam da, okçuluk ile tekkenin nasıl bir ilgisi olabilir? Okçuluk, çok ilginç bir iş. Nefesinizi düzenlemeniz gerekir ki hedefe isabet ettirebilesiniz. Uzatmayayım. Okmeydanı Okçular Tekkesi’ni 2i.yüzyılda yeniden milletimizin hizmetine sunmaktan büyük sevinç duyuyoruz.

Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürler.

Mutlu ve sağlıklı kalın.

Ahmet Misbah Demircan 
Beyoğlu Belediye Başkanı