Belediye Kanununun vermiş olduğu yetkiler kapsamında sorumlu olduğu görevleri Başkanlık Yatırımlarını Stratejik Plan ve Bütçe Çalışmalarına uygunluk bilinci içerisinde sürdürür. Belediyecilik Hizmetlerinde Sosyal ve Kültürel Yaşamda önemli yer tutan alt yapı ve üst yapıların planlanması, bölge halkının yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hedefleyen iş planları hazırlayarak uygulamasının yapılması görevlerini yerine getirir.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda bordür tretuvar çalışmaları, asfalt serimi, istinat duvarı yapımı, ve yağmur suyu kanalı çalışmalarını yürütür. Cadde ve sokaklarının yeterli aydınlatmalarını sağlar.

Bölgemizde bulunan kamu binalarının tamirat ve bakımlarını yerine getirir. Yeni yapılacak olan Kamu Hizmet Binalarının çalışmalarına Destek Çözüm Ortağı olarak katkı sunar.Talep halinde Bölgemiz dahilinde bulunan Okullarımızın tadilat, tamirat-onarım ve boya badana hizmetlerini , ayrıca; Okulların Spor Salonlarının bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne destek olur.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda; elektrik, su, kanalizasyon ve iletişim sorunları, yarım bırakılan iş ve kazı çalışmalarından kaynaklı sorunların çözümü için ; sorumlu kurum ve kuruluşlarla irtibata geçer.

Bölgemiz dahilindeki hemşehrilerimizden gelen Kazı İzinleri Taleplerinde gerekli denetim ve tetkiklerini yaparak Kazı Ruhsatı tanzim eder.

07.07.2005 tarih ve 5868 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, ” Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5378 Sayılı Kanun “ile amaçlanan ; engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların çözümü ile, her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirlerin alınarak, topluma katılımlarını sağlamak ” çalışmaları kapsamında ; Engellilerin ve Engelli Ailelerinin Yaşamlarını Kolaylaştırarak Topluma Uyumlarını Sağlamak amaçlı; Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmayı hedefler, konu hakkında gelecek olan teklifleri ve proje çalışmalarını değerlendirerek BaşkanlığınOnayına sunar, engelli vatandaşlarımızdan gelen talepleri yetkileri doğrultusunda yerine getirmeye çalışarak Sosyal Hayata Uyumlarına katkıda bulunur.

Yine İlçemizde yaşayan Engelli Bireylerin İkametlerini Değiştirmeleri esnasında mağduriyet yaşamamaları ve hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı olarak; Nakliye Hizmetleri’nin yanı sıra taşınacak oldukları Yeni Yaşam Alanlarının Tamirat, Tadilat, Boya-Badana Hizmetlerini yerine getirir.

Başkanlığımız tarafından hizmete sunulacak olan Sosyal ve Kültürel Amaçlı Projeler dahilinde bulunan tüm yapıların Yapım, Onarım Hizmetlerini yerine getirerek, yine Kullanım Hizmetlerinde diğer Birimlerimize Destek Çözüm Ortağı olarak yardımcı olur.

Bu kapsamda; Tüm Beyoğlu Sakinlerimizin kendi kültürlerine uygun taziye hizmetlerini yerine getirebilecekleri aynı zamanda da sosyal amaçla kullanabilecekleri TAZİYE EVLERİ inşa hizmetlerini yerine getirmiştir.

Bünyesinde; Sağlık Ocakları, Ana Okullar, Kurslar, Muhtarlıklar, Aşevleri, Çamaşırhaneler ve Sosyal Yardımlaşma Birimlerinin bulunduğu , mimari özellikleri itibarıyla Eski İstanbul Konaklarından esinlenerek SEMT KONAKLARI inşa hizmetlerini yerine getirmiştir.

İlçemizdeki 15-30 yaş arası genç nüfusa hizmet vermek üzere; içerisinde Amfi Tiyatro, Çok Amaçlı Salon, Sergi Salonu, Müzik Odaları, Derslikler, Cep Sinema Salonları, Radyo ve Televizyon Odaları ile Green Box Stüdyosu bulunan Okmeydanı, Şişhane ve Akademi Beyoğlu GENÇLİK MERKEZLERİ’ nin inşa hizmetleri çalışmalarını yürütmüştür.

Başkanlığımızca yürütülmekte olan Okmeydanı’nda depreme dayanıklı, daha yaşanabilir, daha güvenl, ve daha yeşil sosyal yaşam alanlarını içinde barındıran, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm/Şehir Yenileme Projemiz kapsamında hizmet vererek ; Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap VAN BLOKLARI çalışmalarında Destek Çözüm Ortağı olarak çalışmalara devam etmektedir.