Beyoğlu Evlendirme Dairesi

Kapasite: 164 kişi (Kapalı Alan)

Adres: Bedrettin Mahallesi, Okçu Musa Caddesi, No:2-1, Sishane / Beyoğlu (Şişhane Meydanı)

Telefon: 444 0 160 / Dahili: 4318-4319-4320

Mail: evlendirme@beyoglu.bel.tr

Not: Araç girişleri alt kattaki otoparktan yapılmaktadır.

EVLİLİK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE İSTENEN BELGELER

1- 3 er adet resim (Altı Ay İçerisinde Çekilmiş Olması Gerekmektedir.)Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

2- Nüfus cüzdanlarının (resimli) asılları ve fotokopileri.(Sürücü belgeleri evlilik işlemleri için geçerli değildir.)

3- Sağlık Raporları (Aile Hekimliğinden ve Devlet Hastanelerinden Alınması Gerekmektedir) Özel Hastane ve Özel Tıp Merkezleri’ nden  alınan Sağlık Raporları Aile Hekimliğine onaylatılması durumunda kabul edilecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Evlenecek olan çiftlerin hafta içi 09:00-12:00 ile 13:00-16:30 saatleri arasında beraber gelmesi zorunludur.
  • Eksik evrak ile kesinlikle kayıt kabul edilmez.
  • Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için Nüfus Cüzdanlarının Medeni Hal kısmı halen “evli” yazıyor ise Nüfus Cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde evlilik müracaatı kabul edilmeyecektir.
  • Kadınlarda boşanma tarihinin Aile Kütüğüne işlenmesinden 300 Gün (10 Ay) sonra evlilik yapabilirler. Ancak bu süreyi Aile Mahkemesi Kararı ile kaldırılması durumunda evlilik müracaatı yapılabilir.
  • 17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek, anne baba muvafakatı ile,16 yaşını doldurmuş kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlilik yapabilirler.

Yabancı Uyruklular İçin
BEKARLIK BELGELERİ
* Kendi konsolosluğundan alınıp Herhangi bir İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatılması gerekmektedir. (Apostil)
Konsolosluğu Ankarada ise Bekarlık Belgesi T.C Dışişleri Bakanlığına onaylatılacaktır.
* Bekarlık Belgesini Kendi Ülkesinden getirmesi durumunda T.C Büyükelçiliğine onaylatılması veya apostil onayı gerekmektedir.
BEKARLIK BELGESİNDE ANNE BABA İSİMLERİ YAZMIYOR İSE DOĞUM BELGESİ ALMALARI ZORUNLUDUR
ALINAN BELGELER İLE PASAPORT TERCÜME BİLGİLERİ BİRBİRLERİ İLE AYNI OLMASI ZORUNLUDUR
“*Almanya-Hollanda-Avusturya-İtalya-Portekiz gibi Ülkeler Uluslar Arası (Çok Dilli) Evlenme Ehliyet Belgesi yanında yine Uluslar Arası (Çok Dilli) Doğum Belgesi Almaları gerekmektedir
* İRAN-FAS-IRAK-RUSYA FEDERASYANU-AZERBAYCAN vatandaşları Bekarlık Belgelerini İstanbulda bulunan Konsolosluklarından almaları zorunludur.

Bağlı Bukundukları Ülkenin Pasaportun veya Kişiyi Tanıtıcı Fotoğraflı Kimlik Belgesinin Noter Tasdikli tercümesi
Konaklama Belgesi veya Otelde Kaldıklarına dair otel yazısı (İki yabancı uyruklular için gecerlidir)
Sağlık Raporları Sağlık ocakları veya Devlet Hastanelerinden Evlilik için alınması gerekmektedir
3 Er Adet VESİKALIK Resim

FOR FORIGN NATIONALS
DOCUMENT OF NO IMPEDIMENT TO MARRY

“* Must be issued from consulate of their own country certified by any of local goverment
offies in Istanbul”
“* If it is issued from a consulate Ankara the document of no impetiment to marry must be
certified by Turkish foreign ministry in Ankara”
“* If the document of no impediment to marry has been issued from country of origin it
should be certified by Turkish embassy in that country of Apoltilled.”
“IF NAMES OF FATHER AND MOTHER HAS NOT BEEN STATED IN DOCUMENT OF NO
IMPEDIMENT TO MARRY BIRTH CERTIFICATE ALSO WILL BE NEEDED”
ALL DOCUMENTS SHOULD INCLUDE PERSONAL INFORMATION EXACTLY ACCOURDING OF THE PASSPORT TRANSLATION
“FOR NATIONALS OF COUNTRIES LIKE GERMANY-NETHERLAND-AUSTRIA-ITALY-PORTUGAL
Beside multilingual international document of no impediment is is necassary to bring multilingual intertaional birth certificate.
FOR NATIONALS OF COUNTRIES LIKE IRAN-MOROCCO-IRAQ-RUSSIA-AZERBAJIAN it is necessary to get document of no impediment to marry from theri consulate in ISTANBUL”
“Official translation certified by notary in Turkey of passport of ID card issued
country of origin”
Recidency document or letter of hotel in İstanbul stating the names of two foreign national certifying their stay in that otel .
Medical report issued from one of goverjment hospital or clinics for marriage
3 photographs for each person of the applying couple