Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, aslında bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde ve her aşamada belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

Beyoğlu Belediyesi , bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile karşılar, ilçesinin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Beyoğlu Belediyesi, Bir Kamu Kurumu Olarak, İlçe Sakinlerinin Yerel ve Ortak gereksinimlerini, Bilgi Teknolojilerine Dayalı, Yenilikçi, Katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile Karşılar.
İlçesinin Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Geliştirir.