Kıymetli Beyoğlu halkı, Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu.Bu uğurda bütün imkanlarımızı,kaynaklarımızı adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret gösterdik.

Daha önceki icraatlarımızı inceleyenler, hizmetlerimizi yakından takip edenler, bu konuda son derece hassas davrandığımızı göreceklerdir. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve birebir diyalog kurmayı tercih ettik. Var oluş amacımızın, halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taşıdık. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına da gayret ettik. Siz sevgili halkımızın, hizmetlerimizden duyduğu memnuniyet, amacımıza ulaştığımızın en önemli göstergesi…

Bu durum bize güven verdiği gibi sorumluluklarımızı da arttırıyor, daha sıkı ve daha vizyonlu çalışmaya sevk ediyor.
Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde; Katılımcılık, Şeffaflık, Vatandaş memnuniyeti, Kaynak kullanımında hizmet ve kalite, Çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, Sosyal belediyecilik, Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma, prensiplerine daima bağlı kaldık.
Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz. 2010-2014 yıllarını kapsayan hizmet döneminde sizlere daha iyi hizmet vermek, proje ve yatırımlarımızı belirlemek için ayrıntılı bir yol haritası hazırladık.

Strateji planı dediğimiz bu yol haritası, yeni dönemde belediye faaliyetlerimizin yoğunlaşacağı alanları, önem öncelikli yatırım alanlarımızı, takip edeceğimiz hizmet – yönetim ilke ve politikalarımızı aziz halkımızın bilgisine sunuyor. Burada şunu belirtmeliyim ki planımızda öncelikli yatırım ve hizmet alanlarını halkımızın öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlar oluşturuyor. Bu alanlar hizmet verdiğimiz süre içinde halkımızın istek ve beklentilerine göre şekillendi.

Planımızı hazırlarken üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarının değerli görüş ve katkılarına başvurduk. Yoğun çalışmalardan sonra 2010-2014 yılları arasında gerçekleştireceğimiz hizmet ve yatırımların stratejik görünümü netleşti. Bu dosyayı son haliyle halkımızın bilgisine sunuyoruz.

Biliyoruz ki, demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemek, gerektiğinde yön vermektir Belediyeler de halka en yakın kamu kurumlarıdır. Bu sebeple halkımızla iç içe duruşumuz devam edecek, yeni talep ve beklentileriniz için yakınlarda olacağız.

Beyoğlu Belediye Başkanı olarak hazırladığımız stratejik planın halkımızın güvenini ve memnuniyetini devam ettirecek nitelikte olduğunu ümit ediyorum. Bilginize sunulan bu planın aziz halkımıza, ilçemize, belediyeciliğimize ve demokrasi kültürümüze hayırlı olmasını diliyorum.
Esen kalın…

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı