Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca; Beyoğlu Belediyesi’nin de dahil olduğu nüfusu 50 binin üzerindeki bütün belediyeler, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak; amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak; performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamaların izleme ve değerlendirmesini yapmak üzere katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamakla yükümlüdürler.

Beyoğlu farklı din ve dillerde insanların bir arada yaşadığı zengin kültürüyle İstanbul’umuzun gözbebeği bir ilçedir. İçinde barındırdığı farklı kültürlerin dünyayla süren sıkı bağları; bugüne kadar Beyoğlu’nda birçok ilkin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu ilkler de nice değişimlere öncülük etmiştir. Tarihi ve kültürel zenginliği ile İstanbul’un gözbebeği, dünyaya açılan kapısı olan Beyoğlu için iyi niyetle ve yüksek bir motivasyonla çalışıyoruz. Beyoğlu Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, çalışma azmimizin ve
kararlılığımızın en somut ifadesidir. Biz gönüller yapmaya geldik. Kırılan bir gönül bile bizim için fazladır. Çalışma aşkımızı ve şevkimizi hiçbir şeyin engellemesine izin vermeyiz. İcraatımızla Beyoğlu’na en çok yakışanı ve en iyisini gerçekleştirmek için gayret sarf etmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle; bizlerden desteklerini esirgemeyen, uyum içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğum meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, danışmanlarıma, birim müdürlerime, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına, bize çalışma gücü veren Beyoğlu halkına ayrı ayrı ve içten teşekkürlerimi
sunuyorum.

Geleceği tasarlayarak yolumuza devam ediyoruz. Daha çok işimiz olduğunun farkındayız. Elbirliğiyle, yılmadan, aşkla tüm engelleri aşacağız. Çünkü Beyoğlu tüm güzelliklere layıktır.

Haydar Ali YILDIZ
Beyoğlu Belediye Başkan