Beyoğlu İlçesi, Örnektepe Mahallesi. 32l8 ada 14 ve 15 parseller ile ayırma çapıyla uygulamaya dahi1 edilen 32l8 ada 8 parseli kapsayan düzenleme bölgesinde 3I94 sayılı İmar
Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan imar uygulamasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi gereğince kontrol işlemleri tamamlanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’nin l1.01.2023 tarihli ve 406-400 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ada numaraları belirtilen taşınmazlarda yapılan 3194 sayılı Kanunun 18. Madde uygulamasının parselasyon planı ve şuyulandırma  cetvelleri 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince 30.01.2023 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınmış olup, bir aylık askı süresi 01.03.2023 günü akşamı dolacaktır.

 

 

        Tarihi                  Ada Numarası                       Semti                          Adedi        

11.01.2023                    3218 ada                          Örnektepe             1 adet pafta

8,14 ve 15 parsel.                                            şuyulandırma cetveli

Ölçü krokisi.

Şuyulandırma Cetveli, Paftaları İndirmek İçin Tıklayınız.