5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2024 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı, 06 Mayıs 2024 Pazartesi gününden 10 Mayıs 2024 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat 11.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

Başkanlığımız 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelinin Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesi gereğince karara bağlanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Kurucu Üyesi olduğumuz Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçilmesi.

Başkanlığımız adına işçi sendikaları ile yapılacak Toplu İş Sözleşmelerinin yürütülmesi amacıyla Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına (SODEMSEN) üye olunabilmesi için Belediye Başkanımız İnan GÜNEY’e yetki verilmesi hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden istihdam edilen kamu görevlilerine yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı İnan GÜNEY’e yetki verilmesi hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi ve 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi (b) bendinin 3. fıkrası ve 15. maddesinin (a) bendi gereğince; Pazar günü sabah saat 10.00’dan 17.00’ye kadar iki saat ara ile Yenişehir pazarına ve sabah saat 08.30’dan 17.00’ye kadar saat başı olmak üzere Tophane’den Taksim’e, Kasımpaşa’dan Pangaltı’na ring seferlerinin yapılabilmesine dair karar alınmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.