İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2024 gün ve 212 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 21.02.2024 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 03.05.2024 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 03.06.2024 günü akşamı dolacaktır.

 

 

Tarihi                     Planın Adı                         Planın Semti                Adedi             Dosya No
21.02.2024                                                           Kentsel SİT                      1            2024/135177

Turizm+Konaklama Alanlarına

İlavesine İlişkin Plan Notu

Değişikliği Askı İşlemleri

 

Turizm+Konaklama Alanlarına Plan Notu İlavesine İlişkin Plan Notu Değişikliği