Bölge kontrolü esnasında, ya da gelen ihbarlara göre tespit edilen tehlikeli durumdaki binalar, Statik Büro’muzca yerinde incelenir, ardından teknik raporları düzenlenerek gerekli işlemler uygulanır.

Tehlikeli durumda olduğu belirlenen bina, Tescilli kültür varlığı, eski eser komşuluğunda bina veya koruma-sit alanında bulunan bir bina ise, II numaralı Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne yapılacak işlem hakkında görüş sorularak işlemlerine devam edilir.