Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, ilçemizdeki yapılaşmaların, yasalara uygun devam edebilmesi için, denetimin önemine inanıyoruz.

KUDEB ve Yapı Denetim Bürosu’nda hafta içi tüm ekiplerimizle, hafta sonları bir mühendis ve üç zabıta memurundan oluşan nöbetçi ekiplerce düzenli olarak bölgeyi kontrol ediyoruz. Sizden gelen şikâyetlere öncelik vererek, özellikle ruhsatsız yapılaşmanın önüne birlikte geçiyoruz.

İlçemizde bulunan inşaatların ruhsata aykırı herhangi bir faaliyet içinde bulunup bulunmadığını 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda denetliyoruz.

Bütün bu denetimlere rağmen inşatlarda projesine aykırılıklar tespit edilmesi halinde ise yasal işlem uygulanıyor.

Eski eser olan binalar, tasdikli Rölöve ve restitüsyon projeleri ile KUDEB’te denetleniyor. Koruma Kurulu kararlarına, Sit şartlarına uymayan yapılar tespit edildiğinde konu Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletiliyor.

İnşaatlar devam ederken, güvenlik perdelerinin düzenli ve ilçemize uygun bir şekilde olması için de gerekli kontroller yapılıyor.