Onarım taleplerinizi iki türlü değerlendiriyoruz.

  • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve bunların komşuluğundaki binalar ile Koruma ve Sit Alanlarındaki Tescilsiz taşınmazlar:

Bu binalarda yapmak istediğiniz basit onarımlar için KUDEB’e başvuru yapmanız gerekir. Talebiniz Kudeb’te biri mimar iki uzman tarafından incelenir. Tamirat öncesi durum, fotoğraf gibi belgelerle belirlenerek uygun bulunanlara ‘Onarım Ön İzin Belgesi’ düzenlenir. Onarımlarınız verilen izin doğrultusunda tamamlanınca, yerinde inceleyip, Onarım uygunluk Belgenizi düzenliyoruz.

  • Kentsel Sit alanı dışında bulunan ve Kültür Varlığı olmayan Binalar:

Bu binalar için yapmış olduğunuz onarım talepleriniz, eskiden olduğu gibi Yapı Denetim büromuzda değerlendiriliyor. Uygun bulunanlar için Basit Onarım İzni veya İskele Belgesi düzenleniyor. İzin kapsamının dışına çıkan uygulamaların tespiti halinde ise yasal işlem başlatıyoruz.