Sosyal


"Beyoğlu Yerel Sivil Güç Birliği Merkezi" Beyoğlu'nda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetiminin birlikte hareket etmesini sağlamak için 2004 Temmuz ayında başlanmış bir girişimdir. Girişiminin başlangıç noktası; STK'ların birbirlerini tanıyarak ve birlikte hareket etmesini sağlamak; yerel yönetim ile STK'ların birbirlerine destek vererek faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır.

Sivil inisiyatifle beraber Beyoğlu'nda "Ortak Aklı" oluşturmak ve Beyoğlu'nu beraber bu ortak akılla inşa edebilmek amacıyla 2004 yılında çalışmalar başladı.

Beyoğlu Yerel - Sivil Güç Birliği Merkezi'nde bulunan kurullar şöyle:

  1. Beyoğlu Turizmini Geliştirme Kurulu
  2. Beyoğlu Ekonomik Araştırmalar Kurulu
  3. Beyoğlu Sosyal Araştırmalar Kurulu
  4. Beyoğlu Kentsel Gelişim Kurulu
  5. Sağlık ve Çevre Kurulu
  6. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu
  7. Kadın Kurulu
  8. Eğitim Kurulu
  9. Gençlik ve Spor Kurulu
  10. Uluslararası İlişkiler ve AB Kurulu

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız