Ruhsatlı İnşaatları Nasıl Denetliyoruz?


Ruhsatın alınmasından sonra inşaatları Yapı Denetim Şirketi ile birlikte her aşamada denetliyoruz. Yapı Denetim Şirketleri, denetledikleri inşaatlar için hazırladıkları evrakları yasal sürelerinde Belediyemize sunarlar. Projesine uygun olduğu belirlenen inşaatlar için;

 • Yapı Denetim Bürosu hak edişlerini onaylayarak ödemelerinin yapılmasını sağlarız, “Yıl Sonu Seviye Tespit Tutanakları” düzenleriz. (Başlangıca göre: %20 subasman, %60 kaba inşaatın tamamlanması, %80 İnce işler, %100 inşaatın tamamlanması)
 • Subasman seviyesinde “Temel Üstü Ruhsatları”nı veririz.
 • Kaba inşaatların tamamlanmasından sonra ısı yalıtım projelerine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol ederek “Isı Yalıtım Raporları” düzenleriz.
 • İnşaatın projesine uygun olarak tamamlanmasından sonra talep üzerine gerekli tetkikleri yaparak “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (iskan) ve “İş Bitirme Belgesi” düzenleriz.
 • İnşaat tamamlandığında varsa “asansör ruhsatları” onaylarız.

 Yapı Kullanım İzni için İstenen Belgeler:

Dilekçe matbu form [Mal sahibi ve fenni mesul imzalı] 

 • Emlak alım vergilerinin ödendiğine dair yazı (Hisar Vergi Dairesi'nden alınacak) 
 • Vergi borcu olmadığına dair yazı (İlgili vergi tahsil dairesinden) 
 • Sığınak Denetim raporu [Sığınak varsa, Yapı Denetim Bürosunca düzenlenecek) 
 • İtfaiye Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi [Projesinde İtfaiye Müdürlüğü onayı varsa) 
 • S.G.K'dan yazı [prim borcu olmadığına dair] 
 • İSKİ kanal bağlantı yazısı 
 • Makine İskanı için:Tasdikli elektrik,mekanik ve ısı yalıtım projeleri
 • Binada asansör varsa,asansör tescil müracaatı
 • Belediyece onaylanmış enerji kimlik belgesi 
 • Binaya ait temel topraklamasını ve tüm yalıtım detaylarını gösteren fotoğraflar dosyası

Yapı Kullanma izninizi aldıktan sonra, Tapu Sicil Müdürlüğünde Kat Mülkiyeti tesis ettirebilirsiniz.


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız