Bilgi İşlem Müdürlüğü


Faaliyet Alanları

 1. Belediye Otomasyonu kapsamında, donanım, yazılım ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, bunları karşılayacak öneriler hazırlamak ve prosedürlere uygun olarak temin etmek
 2. Belediye Otomasyonu kapsamındaki programların ve günlük verilerin yedeklemesini yapmak, sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri almak/aldırmak,
 3. Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, işletme, destek ve eğitim çalışmalarını koordine etmek
 4. Belediye Otomasyonu kapsamındaki donanımların etkin, ekonomik ve düzenli kullanımını sağlamak
 5. Belediye Otomasyonu kapsamındaki bilgisayarlar ve bağlı çevresel cihazlarda, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunları gidererek, sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak/sağlattırmak
 6. Belediye Otomasyonu kapsamındaki cihazların bakım, kontrol ve onarımını yapmak veya yaptırmak
 7. Bilgi işlem alanındaki donanım ve yazılım konularında gelişmeleri izlemek, uygun görülenlerin Belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak
 8. Bilgi İşlem faaliyetleri için ilgili bölümlerle, kurumun hiyerarşik düzenine uygun şekilde işbirliğini yapmak
 9. Belediye Otomasyonu kapsamında, (KBS) Kent Bilgi Sistemi, (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemi, (MIS) Yönetim Bilgi Sistemi, WEBMIS Yönetim Bilgi Sistemi programlarının kullanılması için, personele gerekli eğitimi verilmesini sağlamak ve yetişmiş eleman sayısını artırma çalışmalarını yaptırmak
 10. Belediye Otomasyonu kapsamında entegre kullanılan, diğer bilgisayar programlarında, ihtiyaçlara veya değişen kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre ilave değişiklikler yapmak ve yaptırmak, bu kapsamda gereken programları veya hizmetleri satın alarak gerekli desteği vermek
 11. Belediye Otomasyonu kapsamında, kullanıcıların yetkilerinin düzenlenmesini yapmak/yaptırmak, bilgilerin sistem üzerinde güncel olmasını için gerekli olan çalışmaları yaptırmak
 12. Belediye etkinliklerinin sayısal ortamda (e-belediye, interaktif uygulamalar) kentliye ulaştırılması amacıyla çeşitli tanıtım faaliyetlerini yürütmek
 13. E-Belediye uygulamalarının çalışabilirliğini sağlamak/sağlattırmak
 14. Kurum içerisinde gelen talepler doğrultusunda e-posta adreslerinin tanımlanmasını yapmak/yaptırmak
 15. Akıllı Telefon ve Tabletle Belediyecilik uygulamasının çalışmalarını yapmak/yaptırmak
 16. Yeni üretilen teknolojik cihazların takibini yapmak/yaptırmak
 17. Vergi dönemlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğinin taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak
 18. Belediyenin birimleri arasında yapılması gereken araştırma, planlama ve koordinasyon hizmetlerini sağlamak
 19. Belediyemiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı veri alışı verişini sağlamak/sağlattırmak
 20. Mobil uygulamalarının güncelliğini sağlamak/sağlattırmak
 21. Belediye Otomasyonu kapsamında Akıllı Kent Otomasyon (AKOS) sistemini güncelliğini sağlamak
 22. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) kapsamında teknik konularda yardımcı olmak ve entegrasyonu sağlamak/sağlattırmak
 23. Birimlerde kullanılan tamiratı mümkün olmayan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan bilgisayar, bilgisayar parçaları, tarayıcı yazıcı v.b. gibi teknik cihazların hurdaya ayrılması için birim yetkililerine bilgi vermek
 24. Belediye otomasyon kapsamındaki programların ve günlük verilerinin yedeklenmesi, sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli kontrolleri yapmak/yaptırmak
 25. Ağ ve Sistemin iç ve dış tehditlere karşı gözlemlenmesi ve korunmasını sağlamak/sağlattırmak
 26. Müdürlüklerde görev yapan ve imza yetkisine sahip olan kullanıcılara,  ilgili müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Elektronik İmza alınmasını sağlamak
 27. Belediye başkanı tarafından onaylanan Uygulama araştırmalarını Projelendirmek ve bununla ilgili çalışmaları yönetmek
 28. Belediyemiz bünyesin network alt yapısının kurmak/kurdurmak ve çalışabilirliğini sağlamak/sağlattırmak
 29. Kurumumuz İnternet bağlantılarının ve web sitemizin sorunsuz çalışmasını sağlamak/sağlattırmak
 30. Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda, Internet, Web sayfası ve uygulama yazılımların daha verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmak/yaptırmak, bakım ve işletilmesini sağlamak/sağlattırmak
 31. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak/aldırmak ve uygulamak/uygulanması sağlattırmak
 32. Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan, İşyerleri,  Eğitim Kurumları, Tatil-Konaklama, Kültür-Sanat gibi tüm noktalar üzerinden bilgi, adres gibi güncellemeleri yapmak/yaptırmak
 33. Beyoğlu Bölgesinde bulunan İşletmelerin www.smartbeyoglu.com platformuna kayıt olmasını sağlamak/sağlattırmak
 34. İşyerleri  platforma kaydedilirken konu ile alakalı personel yada konuklara smartbeyoğlu uygulamasını (mobil) kullanmalarına teşvik etmek ve smartbeyoğlu hakkında detaylı bilgilendirme yapmak/yaptırmak
 35. İşyerleri Platforma dahil edilirken giriş kısımlarında görülecek “STICKER” siparişlerini vermek/verdirmek
 36. Sipariş verilen “STICKER”’ların ait olduğu yere yapıştırılmasını sağlamak yada yedeklerinin teslim edilmesini sağlamak
 37. Kapanan, devir olan yada bir sebepten artık faal olmayan yerlerin platformdan kaldırılmasını sağlayıp “STICKER”ını imha etmek/edilmesini sağlamak
 38. Faaliyette olan işletmelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile entegre çalışarak masaüstü uygulamalarının siparişini vermek/verilmesini sağlamak
 39. Platforma dahil edilen tüm yerlerin yorum, mesaj ve yapılan eklentilerini (resim, video v.b.) takip ederek güncel kalmalarını sağlamak/sağlattırmak
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR FURKAN YAVUZ 2200
BİLGİ İŞLEM ŞEFİ-BİRGÜL KIZILIRMAK 2201
DONANIM / OTOMASYON ŞEFİ - UĞUR KELEŞ 2204
BİLGİ İŞLEM BÜRO 2202
AKOS BÜRO  2203
DONANIM DESTEK EKİBİ
AYHAN AYDIN 2205
AYHAN ÇAVUŞOĞLU 2206
ERDEM ERDAL 2207
SMART BEYOĞLU BÜRO ŞEFİ - MURAT GÜMÜŞ 2208
SMART BEYOĞLU BÜRO 2209

 


Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız