Destek Hizmetleri Müdürlüğü


Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik.Beyoğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile Müdür,Müdür muavini, Şef, Memur ve diğer personelin görev.çalışma esas ve usullerini kapsar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Belediyeye ait tüm birimlerin ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak. 
2. Belediyenin sivil savunma tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 
3. Belediyenin telefon, telsiz, faks ve benzeri haberleşmelerini sağlamak ve bu araçlar ile sistemin bakım onarım işlerini yapmak. 
4. Belediye birimlerinin müdürlüğümüz kanalıyla giderilecek ihtiyaçlarını temin etmek. 
5. Personel servis ve sefer hatlarını düzenlemek, takip etmek 
6. Yemekhane faaliyetlerini yürütmek. 
7. Aşevi faaliyetini yürütmek. 
8 Belediyenin tüm hizmet binalarının ve diğer binalarının mevzuat çerçevesinde kalorifer, asansör, elektrik, tesisat, boya vb. tüm tamir ve bakımıarım yapmak ve faal durumda bulundurmak. Binaların dış görünüşlerini temiz tutmak ve bunun için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlamak. 
9. Belediyenin düzenlediği sosyal, kültürel ve benzeri faaliyetlerin teknik altyapısını oluşturmak. 
10. Tüm birimlerin rutin temizliğini yaptırmak. 
11. Belediyemizin ilan, afiş, pankart vb. işlerini yaptırmak. 
12. Belediye personelinin çocuklarının bulunduğu kreş yöl1etimini ve organizasyonunu sağlamak. 
13. Müdürlüğü ilgilendiren diğer konulardaki üst mercilerden gelen emirleri ve görevleri yerine getirmek.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR ALİ AKGÜN 2300
DESTEK HİZMETLER BÜRO ŞEFİ -SERVET ERÇİN 2301
DESTEK HİZMETLERİ BÜRO  2302-2303-2304-2305-2306
SİVİL SAVUNMA ŞEFLİĞİ - DURMUŞ KAPTAN 2307
GÜVENLİK ŞEFİ-BİMTAŞ 2308
GÜVENLİK ŞEFİ-ANA BİNA 2309
GÜVENLİK DANIŞMA-ANA BİNA 2310
GÜVENLİK MOBA-ANA BİNA 2311
GÜVENLİK DANIŞMA-BİMTAŞ 2312
TEMİZLİK ŞEFİ-BİMTAŞ 2313
BİNA İÇİ TEMİZLİK-ANA BİNA 2314
BİNA İÇİ TEMİZLİK-BİMTAŞ 2315
MAKİNE İKMAL AMİRİ 2316
MAKİNE İKMAL BÜRO 2317
MAKİNE İKMAL ATÖLYE 2318
ÇAY OCAĞI BİMTAŞ 2320
ÇAY OCAĞI ANA BİNA 2321
ŞOFÖR ODASI ANA BİNA 2322
BAŞ ŞOFÖR ÖNDER CAMCI 2323
MERKEZ GARAJ 2324
ELEKTRİKHANE-BADEMLİK 2325
TESİSAT-BADEMLİK 2326
MARANGOZ-BADEMLİK 2327

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne Bağlı Şeflikler
İdari İşler Şefliği
Sivil Savunma Şefliği
Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği
Güvenlik Hizmetleri Şefliği
Kamp Hizmetleri Şefliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...   Ali AKGÜN

  Ali AKGÜN

  Destek Hizmetleri Müdürü

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • İdari İşler Şefliği
 • Sivil Savunma Şefliği
 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği
 • Güvenlik Hizmetleri Şefliği
 • Kamp Hizmetleri Şefliği

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız