Fen İşleri Müdürlüğü


Faaliyet Alanları

1. Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanmasını yapmak,

2. Birime iletişim merkezi(4440160), resepsiyon, telefon ve e-mail ile gelen başvuruları değerlendirerek, sorumlulara iletmek, sonuçlandırmak ve aylık faaliyet raporu hazırlamak,

3. Birimde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara, toplu sözleşme, sözleşme hükümlerine göre yürütmek ve personel ile ilgili kanuni ve idari kayıtların tutmak,

4. Birime ait depo, ayniyat, muhasebe, mutemetlik, avans ve işlemlerini yapmak,

5. Müdürlükte kullanılan büro makine, araç gereçlerin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirlerin almak, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bu makineleri etkili bir şekilde kullanmak,

6. Belediye meclis kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi (İSTON – İSFALT) beton elemanları ve asfalt malzemesinin protokol tanzimlerini yapmak,

7. İhale suretiyle yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırlamak ve kontrol etmek,

8. Yıllık ve Aylık faaliyetler raporlarını hazırlamak,

9. Yatırım programını hazırlamak

10. Müdürlük çalışmaları ile ilgili sunumların hazırlanması, müdürlüğe ait stratejik plan hazırlamak, yatırım amaçlı denk bütçeleri hazırlamak, Belediye Meclisine göndermek ve mali disiplini sağlamak,

11. Vatandaşa ve altyapı kuruluşlarına tranşe ruhsatı vermek, kontrol etmek, süre bitiminde temdit yapmak ve mutabakat ile teminatları iade etmek,

12. Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yatırım faaliyetlerini yönlendirmek,

13. İlçe dahilinde yapılacak olan inşaatların yol tahrip bedellerinin hesaplanması ve 23. madde gerekleri yerine getirilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yazı yazmak,

14. İstanbul İmar yönetmeliği gereği inşaat ruhsatı alımlarında, inşaat alanı hariç her 25 m2 boş alana 1 ağaç dikmek veya bedelini tahsilini yapmak,

15. İlçe dahilinde herhangi bir sokakta yapılan yatırımın, o sokak üzerinde bulunan parsellere dağıtımının UKBS’de yapmak ve Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yazı göndermek,

16. 4734 sayılı ihale kanununa göre mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili ihaleleri hazırlamak, ihaleleri yapmak ve sonuçlandırmak, ihale dosyalarını Bölge Kontrol Görevlilerine teslim etmek,

17. Milletvekili ve Mahalli İdareler seçimlerinde İlçe Seçim kuruluna yardımcı olmak,

18. Bölgenin araç ve yaya trafik akışını sağlamak, yeni tedbir ve düzenlemeler  yapmak,

19. Bölge içindeki okul, camii, Resmi Kurumlar yapıları gibi kamu binaları ve tesislerinin inşai maksatlı tamirat, bakım ve onarım hizmetleri yürütmek,

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR HALİS YEŞİLBAŞ 2600
FEN İŞLERİ ŞEFİ GARİP SAĞLIK 2601
FEN İŞLERİ BÜRO 2602
FEN İŞLERİ ŞANTİYE 2603

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...

Fen İşleri Beyoğlu Gazetesini Bigisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

 

MERKEZ BÜRO

YOL BAKIM AMİRLİĞİ

PARK ve BAHÇELER AMİRLİĞİ

 
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız