İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Tarihi geçmişe sahip ilçemizde “ruhsatlı, güvenli ve estetik yapılaşma” amaçlanarak düzenli, etkin bölge denetimleriyle kaçak yapılaşmayla mücadele edilmektedir. Bu paralelde “Eski Eser” veya “Sit Alanı”ndaki yapılaşma talepleri; tarihi dokuyla uyumlu olacak şekilde “Koruma Kurulu” ile koordineli olarak değerlendirilerek “İnşaat Ruhsatları” tanzim edilmektedir. Düzenli mıntıka kontrolleri ile inşaatların projelerine uygun olarak tamamlanmaları sağlanmakta, inşaat tabelalarına “bina cephe görünümleri” işletilerek vatandaşlar da bilgilendirilmektedir. Biten inşaatlara talep üzerine “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (İskan) tanzim edilmektedir.

Bölge denetimleri esnasında ruhsatsız veya ruhsatına aykırı faaliyet tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılarak aykırılıkların giderilmesi sağlanmaktadır. Yıpranmış durumdaki binaların yenilenmesinde tarihi dokunun korunması hedeflendiğinden, izinsiz yıkım ve yapım faaliyetleri engellenmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Müdürlüğümüz bünyesinde “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” doğrultusunda kurulmuş olan “Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu” sayesinde, Eski Eser ve “Kentsel Sit Alanı” ndaki basit onarım talepleri; daha süratli olarak değerlendirilmekte ve uygun bulunanlara “Ön Onarım İzin Belgesi” tanzim edilmektedir. Sit alanı dışındaki tamirat talepleri ise, eskiden olduğu gibi yine Yapı Denetim Bürosunda değerlendirilmekte, etkin denetimlerle, onarımların, verilen izin kapsamında tamamlanması sağlanmaktadır.

Ayrıca ilgililerin bina yıkım talepleri, “Eski Eser” veya “Sit Alanı” nda olması halinde “Koruma Kurulu İzni” de aranmak suretiyle değerlendirilmekte ve “Yıkım Ruhsatı” tanzim edilmektedir. Diğer taraftan bölgedeki tehlikeli durumdaki binalar tespit edilerek tehlikeli durumun giderilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR MEHMET KARAASLAN 3000
İMAR MÜDÜR YARDIMCISI 3001
İMAR RUHSAT ŞEFİ ÖZDEN YUMURTACI 3002
İMAR RUHSAT BÜRO 3003-3004-3005
İMAR KALEMİ ZEKİ ÖZCAN 3006
iMAR ve ŞEHİRCİLİK MD. YAZI İŞLERİ BÜROSU 3007-3008-3009
YAPI DENETİM ŞEFİ MEHMET KARAASLAN 3011
YAPI DENETİM BÜRO 3018-3019
MAKİNE VE ELEKTRİK ŞEFİ 3010
KUDEP BÜROSU 3012-3013
STATİK BÜRO 3014
İMAR ARŞİV 3015-3016
İMAR OZALİT 3017

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...

   Mehmet KARAASLAN

  Mehmet KARAASLAN

  İmar ve Şehircilik Müdürü

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Yapı Denetim Şefliği
 • Yapı Ruhsat Şefliği
 • Makine Elektrik Şefliği
 • KUDEB Büro Şefliği
 • Statik Büro Şefliği

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız