Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü


Amaç

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gören müdürlüklerin; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat ve Bağlılık;

Teşkilat

Müdür, Kütüphane Hizmetleri Şefliği, Memur, Kütüphaneciler, Beyoğlu Belleği sorumlusu, Hizmetli personelden oluşur. 

Bağlılık

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Beyoğlu’nun kültürel seviyesini daha da yükseltmek, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm ilçe halkına kitap okumayı sevdirmek, ilçemizle ilgili her türlü eser, film, belge ve bilgiyi arşivleyip araştırmacıların hizmetine sunmak, Beyoğlu hakkındaki yayınlara destek vermek, gerekirse yeni eserler hazırlanmasını sağlamak, ilçemizin bilgi ve entelektüel birikimini yurtiçi ve yurtdışında layıkıyla temsil etmek amacı kurulmuştur.

Başta kardeş şehirlerimiz olmak üzere çeşitli ülkelerdeki şehirler ve buradaki yerel yönetimler, kütüphaneler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapar. Farklı kültürleri ve ilçesinin zengin kültürünü tanıma konusunda Beyoğlu halkına vizyon kazandırır.

Müdürlüğün asıl hedef kitlesi okuyan öğrenciler ile çalışan çocuklardır. Bilgiye erişmelerinde onlara rehberlik hizmeti sunar, dersleri ve ödevleri konusunda gerekli desteği verir. Aranılan bilgilere; kitap, süreli, sesli, görsel yayınlar ve internet yolu ile kolayca ulaşılmasını sağlar. Ayrıca hedef kitle ve velilerine yönelik kişisel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri düzenler.

Bilgisayar ve bilişim teknolojileri konusunda eğitim programları düzenlemek, bilgisayar kullanma noktasında tecrübe ve bilgi eksikliği olanlara yardımcı olmak, milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri anmak ve yeni kuşaklara sevdirmek, kimsesiz ve fakir öğrencilere eğitim yardımı yapılmasını kolaylaştırmak, vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, araştırma yapanlara gerekli kolaylığı ve dokümanları sağlamak, kitap ve diğer kaynakları sürekli zenginleştirmek, konferanslar, kurslar, seminerler, tiyatro, film gösterileri sunmak, kaynak kitap okumaları gerçekleştirmek, kütüphanede görevli personelin kendilerini daha da geliştirebilmeleri için seminer ve kurslara katılmalarını teşvik etmek Müdürlüğümüzün diğer temel görevleri arasındadır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bu faaliyetleri yaparken zaman zaman resmi veya sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapar, talep ve ihtiyaçlara göre çeşitli mahalle ve semtlerde şubeler açar.

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR ALİ KOCA 2100
ŞEF HÜLYA KÖMÜRCÜ 2101
KÜTÜPHANE ŞEFLİK 2115
KENT KONSEYİ İSMAİL GÜLAL 2116
KÜTÜPHANE DANIŞMA 2117
KÜTÜPHANE OFİS 2118
BEYOĞLU BELLEK 2119
KÜTÜPHANE MUTFAK 2120
KÜTÜPHANE GÜVENLİK 2121
KADIN VE AİLE HİZMET MERKEZİ EMİNE ÖZTÜRK 2102
KADIN VE AİLE HİZMET MERKEZİ REYHAN KETENCİ 2103
KADIN VE AİLE HİZMET MERKEZİ OFİS 2104-2105-2106-2107
KADIN VE AİLE HİZMET MERKEZİ SPOR SALONU 2108
KADIN VE AİLE HİZMET MERKEZİ GÜVENLİK 2113
KADIN VE AİLE HİZMET MERKEZİ MUTFAK 2114

 

SEMT KONAKLARI        444 0 160 DAHİLİ HARİCİ
KASIMPAŞA   256 61 25 - 256 61 18 Anaokulu: 235 90 51
BADEMLİK  612 255 77 95
TOPHANE  615 252 24 80 - Kreş: 245 71 74
ÖRNEKTEPE  611 320 28 89 - 88
KADIMEHMET  614 238 11 44
DOLAPDERE  626 250 58 70
AYNALIKAVAK  613 361 65 00
OKMEYDANI  618 250 40 01
YENİŞEHİR  617 250 32 76
HACIAHMET  718 250 82 39
FETİHTEPE  722 250 85 42
ALEV OFLUOĞLU ÇIKSALIN   369 29 92
CİHANGİR   244 94 99
ÖZGECAN ASLAN SEMT KONAĞI   255 70 05
PİRİPAŞA SEMT KONAĞI   255 70 05
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimler
Turabibaba Kütüphanesi
Beyoğlu Belleği
Okmeydanı Kütüphanesi
Çıksalın Kütüphanesi

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız