Atık Yağların Ayrı Toplanması


Temizlik İşleri Müdürlüğü 2872 sayılı çevre kanununun Bitkisel atık yağ toplama kontrolü yönetmeliği gereği, atık yağ toplayan lisanslı firmalarla işbirliği yapılarak ilçemizden çıkan atık bitkisel yağları ayrı olarak toplamaktadır.

Yıl içerisinde 139.671 Kg atık yağ toplanmıştır.

Belediyemiz standartlarına uygun firmalarla yaptığı sözleşme sonrasında, ilçemizdeki işyerlerine atık yağlarını biriktirmeleri için toplama bidonlarından bırakmaktadır. Çevre Mühendislerimiz de toplama çalışmaları sırasında denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. 


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız