Tıbbi atıklar toplanıyor…


22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Beyoğlu Belediyesi sınırlarındaki 20 yatak altı özel ve resmi hastaneler, sağlık ocakları, dispanser, poliklinik, laboratuar gibi tüm sağlık kuruluşlarının belediyemiz ile her yıl Tıbbi Atık sözleşmesi yapması gerekmektedir. Çıkan tıbbı atıklar, özel tıbbi atık aracımız tarafından düzenli olarak toplanmaktadır. Tıbbi atık toplama aracımız ve konusunda eğitim almış iki personelden oluşan uzman ekip, tıbbı atıkların çevreye zarar vermeden , yasal prosedüre uygun olarak toplanmasını sağlar. 20 yatak altı hastane, dispanser ve polikliniklerden haftanın her günü, diş hekimi, tıbbı tahlil laboratuarları ve benzeri sağlık kuruluşlarından ise haftada en az iki gün olmak şartıyla isteğe bağlı olarak, tıbbı atık toplama işlemi yapılmaktadır.

Ayrıca evde tedavi gören diyaliz hastası vatandaşlarımıza ait tıbbı atıklar belediyemiz görevlilerince haftada bir gün evlerine gidilerek toplanmaktadır. Beyoğlu Belediyesi sınırlarındaki yaklaşık 170 sağlık kuruluşu ve 15’e yakın evden , haftalık ortalama 1 ton 920 kg tıbbı atık toplanmaktadır Güvenli bir şekilde toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yakma tesisine nakledilen tıbbı atıklar, burada imha edilmektedir.

Tıbbi atık sözleşmesi yapılması için gerekli evraklar ve tıbbi atık ücretleri tablosu.

 

Tıbbi Atık Çıkaran Kuruluşlar Ek 1 Dilekçe

Poliklinikler, tıp merkezleri, özel dal kliniği, tıbbi tahlil laboratuarları Ek 2 Dilekçe

Tıbbi Atık Ücretleri 2014 Ek Tablo


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız