Beyoğlu’nda Geri Dönüşüm Uygulaması…


İçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, sağlık, eğitim, çarpık şehirleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyamızın en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan bu problemlerin giderilmesi veya en aza indirilmesi; planlı şehirleşme, daha fazla yeşil alan oluşturulması, özellikle çevrede oluşan atıkların yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması veya tabiata zarar vermeyecek hale getirilmesi sorumluluğu birçok kurum ve kuruluşun görevlerinden olmakla beraber, en fazla görev belediyelerimize düşmektedir. Bu kapsamda;

 • Ambalaj Atıklarının Toplanması
 • Atık Yağların Toplanması
 • Atık Pillerin Toplanması
 • Atık Kapakların Toplanması
 • Tıbbi Atıkların Toplanması

Çalışmalarını yürüterek vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci ve çevre bilincini geliştirmek, çevre kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri almak, yasal denetim yapmak ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına üstün gayret göstermeye çalışmaktayız.

İlçemizde bulunan 25 ilköğretim okuluna dağıtılacak olan atık yağ toplama bidonlarımıza Her 5 litre atık yağ getiren öğrenciye 1 çekiliş kuponu verilecektir. Çekiliş sonucunda her okuldan 1 öğrenciye bisiklet hediye edilecektir.

OKUL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde de Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz okullarında eğitim seminerleri verilmeye başlanmıştır. Atık yağların ayrı toplanması konusunda eğitim çalışmaları yapan Müdürlüğümüz, öğrencilerimize özel hazırlanan broşürler dağıtarak, slayt sunumlar eşliğinde eğitim çalışmaları yapmaktadır. Müdürlüğümüz ilçemizde bulunan okullarımızda bu konularla ilgili ödüllü toplama kampanyaları gerçekleştirmektedir. Eğitim çalışmaları sırasında kampanyamız da duyurulmaktadır. Eğitim çalışmaları bitmiş olan okullarımız; Muallim Cevdet, Cemal Artüz, Hoca İshak, İhsan Şerif, Firuzağa, Cihangir ve Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlköğretim okullarıdır. Eğitim çalışmalar ilçemizde bulunan 25 ilköğretim okulumuzda da yapılacaktır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • 1 ton lastik atığın geri dönüşümü ile %95 oranında enerji tasarrufu sağlandığını,
 • *Dünya kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılırsa,her yıl 8 milyon hektar orman alanının korunabileceğini
 • *1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlandığını,
 • Alüminyum atıklar geri kazanıldığında %99 oranında kirletici bacagazı emisyonu azaldığını,
 • 1 ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesinin önlendiğini,
 • cam şişenin doğada 4000 yılda, plastiğin doğada 1000 yılda, çikletin doğada 5 yılda, sigaranındoğada 2 yılda yok olduğunu!

BİLGÜLENDİRME BROŞÜRLERİMİZ


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız