Misyon-Vizyon ve İlkeler


Misyon

“Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nun mahallelerini şehrin temel yapı taşı olarak kabul eder, kent hizmetleri, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler ve hizmet mekânlarını mahallelerden başlayarak kurar. Her bir mahallenin ve sakininin fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını yerinde karşılayarak, mahallelerden teşekkül eden Beyoğlu'nun bütünündeki yaşam kalitesini geliştirir, Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel mirasını yaşatarak korur.”

Vizyon

“Beyoğlu'nun her bir mahallesini şehrin yapı taşı kabul ederek, kent hizmetlerini mahalleden başlayarak ifa etmek; kentsel yenileme, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler ve bunlar için gerekli olan fiziki ve sosyal yatırımları gerçekleştirmek, düzenleme ve organizasyonları yapmak; Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm endüstrileri bakımından merkezi konumu güçlendirmek için ulusal ve uluslararası faaliyetler yapmak; Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel mirasını yaşatarak korumak; bilgi teknolojileri, katılımcı demokrasi ve yenilikçi uygulamalarla kentin ve kentlinin yaşam kalitesini geliştirmektir.”

İlkeler

Katılımcılık ve Şeffaflık Sosyal belediyecilik Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı Hizmetlerin yürütülmesinde adalet, eşitlik ve tarafsızlık Vatandaş Memnuniyeti


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız