Beyoğlu, hem Türkiye’nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri.
Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir bölge.
Mimarisiyle bir açık hava müzesi.
Kültürel etkinlikleriyle, devasa bir sahne.
Her gün 2,5 milyona varan ziyaretçisiyle turistik ve ticari bir çarşı.
Adı, imajı ve bilinirliğiyle, küresel bir marka.

Dolayısıyla Beyoğlu’nun kendine özgü bir atmosferi, tarihsel bir vakarı ve hassas bir dokunulmazlığı var.
Beyoğlu’nda bir taşı yerinden oynatmak bile, bir meşruiyet onayı gerektiriyor.
Bizler, bu bilinçle, vatandaşın aktif ve çok yönlü katılımını sağlamaya dayalı bir ‘yönetişim’ sistemi uyguluyoruz.Yatırımlarımızı Beyoğlu sakinlerinin ve Beyoğlu ziyaretçilerinin beklentilerini gözeterek yapıyoruz.
Kent kimliğinin muhafazasından, gençlere yönelik eğitim programlarına; festivallerden, sosyal yardımlara, kentsel dönüşümden, temizlik çalışmalarına kadar, yönetişim ilkesine bağlı kalarak hareket ediyoruz.
Bilişim teknolojilerinden azami nispette faydalanıyoruz.
Bu sayede, personel giderlerimizi % 25 oranında azaltarak, büyük bir tasarruf sağladık.
İnternet kullanan herkesin karar alma ve çözüm süreçlerine katılımına imkan veriyoruz. Örnek projeler, sistemler ve uygulamalarla Türkiye’ye öncülük ediyoruz.

Vatandaşlarımızın sadece düşünsel veya sözlü değil, pratik anlamda da yönetime iştirake davet ediyoruz.
Kurum – Vatandaş Ortaklığı yaklaşımıyla, birçok büyük yatırımda firmaların maddi desteğini alıyoruz.
Beyoğlu’nu bir bütün olarak, ortak kazanımların ve değerlerin çoğaltıldığı organik bir yapı gibi konumluyoruz.

Beyoğlu, İstanbul’un en hareketli, en görkemli, en hassas bölgesi…
Ve burada çalışmalarımızı, zannedilenin aksine, son derece kısıtlı bir bütçeyle yürütüyoruz.
Az kaynakla, büyük projelere imza atıyoruz.

Çalışmayı en büyük erdem kabul ediyoruz…
Katılımcı yönetimi en büyük ilke kabul ediyoruz…
İmkanların sınırlılığını ve karşımıza çıkan engellerin, başarıya varan yolda bizi yavaşlatmasına izin vermiyoruz.
Aksine, her problemin her unsurunu, çözümün bir aşaması olarak algılıyoruz.
Gönül zenginliği, zihin açıklığı ve bileğimizin hakkıyla, hizmet yolunda hızlanarak ilerliyoruz.

Saygılarımla.

Ahmet Misbah DEMİRCAN
Beyoğlu Belediye Başkanı