Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Beyoğlu olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile karşılarken aynı zamanda Beyoğlu’muzun tarihi ve kültürel mirasını koruma ve geliştirme ön planda tutarak en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.

Bu bağlamda 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2010 yılı Performans Programımızın ilçemizin gelişimine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum

Beyoğlu Belediyesi olarak bir yandan ilçemizin kültürel dokusunu koruyarak, küresel bir sanat, turizm ve eğlence merkezi yapmanın ve yaşanabilir özgün bir kent haline getirmenin yanı sıra diğer yandan da sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesi, ilçemizde barış ve huzurun sürdürülmesi için çalışmaktayız. Sosyal güvenin olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemeyeceği bilinci ile insan odaklı belediyecilik hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Elbette bütün bunları Beyoğlu’nda yaşayan vatandaşlarımızla katılımcı yönetim anlayışı içinde birlikte uygulayacağız.

2010 yılında Beyoğlu Belediyesi olarak, ilçemizin kültürel dokusunu koruyarak, küresel bir sanat, turizm ve eğlence merkezi yapmanın ve yaşanabilir özgün bir kent haline getirmenin yanı sıra tarihi zenginliklerini koruyarak Beyoğlu’ nu tarihi turizmi eğlence merkezi olanın yanı sıra özgün bir kent haline getirmek için yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın, ilçemize hayırlı olmasını dilerim

Saygılarımla,

Ahmet Misbah DEMİRCAN
Belediye Başkanı