Kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insan… Beyoğlu’na hizmet etmek için halkımız tarafından seçildiğimde şunu düşündüm ilk; burası, ilhamın, icadın ve inancın kavşak noktası. İstanbul’un kültür başkenti olarak sanatın inkişaf ettiği, şehircilik anlayışında bütün yeniliklerin ilk denendiği ve taze fikirlerin uygulanması için dirayet gösterildiği bir yer. O zaman yönetim vizyonumuz Beyoğlu’nun bu tarihsel kişiliği ile uyumlu olmalı. Zira 1857’de “Altıncı Daire-i Belediye” olarak kurulup, kamusal hayatımıza modern belediye kavramını hediye eden bir kurum ile her sokağında şehrin en derin hikâyelerini saklayan bir ilçe rutin, klişe ve standart bir bağ kuramaz birbiriyle. Geçmişten gelen sese kulak kabartıp gelecek adına konuşarak, çok daha derinden, özünü kavrayıp biçimini ona göre vermek suretiyle özel bir belediyecilik anlayışını sıkı sıkıya takip etmemiz gerekir.

Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilip, Beyoğlu’nun kıymetli sakinlerinin verdiği emaneti teslim aldığımız günden beri bugünün içinde geçmişi ve geleceği birlikte idrak etmeye gayret gösteriyoruz. Zira Tanpınar’dan ilhamla ve biraz değiştirerek şu tespiti yapmak yerinde olacaktır; ‘’Beyoğlu’nun kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır…’’ Evet, Beyoğlu’nun kendine ait bir saati ve ayarı var. İki yüzyıllık bir binaya girip, modern sanatın en yeni temsilcilerine ait bir eseri izleyebilirsiniz. Beyoğlu’nda yaşamak ve Beyoğlu’na gelmek insanları çeken iki kutup kavram gibi yerli yerinde duruyor. Hal böyleyken belediyemizin dinamik, değişime açık ve öncü uygulamaların adresi olması her zaman korumamız gereken bir özellik.

Akıllı şehir konseptinin işlerliği ve uygulama alanının genişletilmesi, Smart Beyoğlu’nun gittikçe büyük bir hizmet skalasına ulaşması için devamlı çalışıyoruz. Galataport ve Haliçport gibi göz kamaştıran iki dev proje de en önemli önceliklerimiz arasında. ‘’Denizden gelen şehir’’ demiş eski bir gezgin sahilden Beyoğlu’na doğru çıkarken. Denizin bereketini yeniden Beyoğlu ile buluşturmak istiyoruz. Hem ciddi bir istihdam hem de büyük bir ticari hareket getirecek olan bu iki proje aynı zamanda kültürlerin içinde kaynadığı Beyoğlu’na yeni bir pencere daha açacak.

İstihdam Merkezimiz ve Akademimiz gittikçe kurumsallaşarak etki alanlarını her geçen gün arttırmakta. Semt konaklarımızdan, gençlik ve yaz kamplarımıza, kütüphanelerimizden anaokullarımıza kadar sosyal dayanışma harcımızı kuvvetlendiren geçmişten gelen uygulamalarımız, gelişerek devam etmekte ve yenilerini eklemek için son sürat çalışmalar yapılmaktadır.

Beyoğlu, İstanbul’un bu harikulade gökyüzündeki en parlak yıldız. İstanbul’a bakan ilk onu gördü, ayrılanın hatırına ilk o düştü. Bu yüzden sorumluluğumuz büyük. Hiç durmadan çalışmalı ve Beyoğlu’nun gönüllerdeki hak edilmiş yerini korumalıyız. Önümüzdeki hizmet sürecinin uzun Beyoğlu tarihinde sitayişle bahsedilen yıllar olmasını temenni ediyorum.

Haydar Ali YILDIZ
Beyoğlu Belediye Başkanı