İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 gün ve 1563 sayılı kararıyla kabul edilmiş,17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen 1797 ada 23 ve 24 parsele ilişkin Plan tadilatı paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 08/04/2019 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının1.kat koridorunda 07/05/2019 tarihi akşamı indirilmek üzere bir ay boyunca askıya alınmıştır.