Bekir Uyanık

Teftiş Kurulu Müdürü

 

Teftiş Kurulu Müdürü

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri,
Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır. Başkanlık Makamının emri veya onayı üzerine;
a)Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulabilinecek Belediye İktisadi Teşekküllerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak.
b)Başkanlık makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri yapmak.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.