Mehmet Şah DOĞAN

Hukuk İşleri Müdürü

 

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Tanımı

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Belediyesine bağlı, Hukuk İşlerini yürüten kuruluştur.

Yetkisi

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen genel veya özel vekaletname ile yasaların, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiyi kullanarak görev yapar.

Sorumluluk

Beyoğlu Belediyesinin tüm hukuksal sorunlarıyla ilgili işleri çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.