Murat Aydın

Sağlık İşleri Müdürü

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

2-Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.

3- Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.

4-Özelde insan genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapmak, bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici, panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunmak.

5-Belediye personeline ve vatandaşlara poliklinik hizmeti  vermek, hastaların kayıt işlemlerini yapmak, protokol kaydı almak ve ayrıca hastalara enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve pansuman gibi hizmetleri sunmak.

6- Hasta Nakil Ambulansımız ile mesai saatleri içinde,  nakil talebinde bulunan yaşlı, yatalak, acil müdahale gerektirmeyen  hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşımlarında yardımcı olmak.

7- Bölgemizde vefat edenlerin cenaze muayenesini yapmak, ölümü şüpheli görünenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale etmek, Ölüm Belgesi (Gömme İzin) düzenlemek, ölüm belgelerinin ilgili kuruma teslim edilmesini sağlamak, ayrıca eski ölüm kayıt tetkiki yapmak.

8- Sıhhi, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerler.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.