Zafer Ozan Ay

Destek Hizmetleri Müdürü

 

Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik.Beyoğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile Müdür,Müdür muavini, Şef, Memur ve diğer personelin görev.çalışma esas ve usullerini kapsar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Belediyeye ait tüm birimlerin ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak.
2. Belediyenin sivil savunma tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
3. Belediyenin telefon, telsiz, faks ve benzeri haberleşmelerini sağlamak ve bu araçlar ile sistemin bakım onarım işlerini yapmak.
4. Belediye birimlerinin müdürlüğümüz kanalıyla giderilecek ihtiyaçlarını temin etmek.
5. Personel servis ve sefer hatlarını düzenlemek, takip etmek
6. Yemekhane faaliyetlerini yürütmek.
7. Aşevi faaliyetini yürütmek.
8 Belediyenin tüm hizmet binalarının ve diğer binalarının mevzuat çerçevesinde kalorifer, asansör, elektrik, tesisat, boya vb. tüm tamir ve bakımıarım yapmak ve faal durumda bulundurmak. Binaların dış görünüşlerini temiz tutmak ve bunun için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlamak.
9. Belediyenin düzenlediği sosyal, kültürel ve benzeri faaliyetlerin teknik altyapısını oluşturmak.
10. Tüm birimlerin rutin temizliğini yaptırmak.
11. Belediyemizin ilan, afiş, pankart vb. işlerini yaptırmak.
12. Belediye personelinin çocuklarının bulunduğu kreş yöl1etimini ve organizasyonunu sağlamak.
13. Müdürlüğü ilgilendiren diğer konulardaki üst mercilerden gelen emirleri ve görevleri yerine getirmek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.