Ali Koca

Afet İşleri Müdürü

Görev, Yetki , Sorumluk ve Nitelikler