Betül Feyzan Azizoğlu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

 

“Halk” sözcüğünü aynı bölgede oturan ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı kişilerin tümü olarak tanımlayabilir, açık bir sitemle işletilen belediyelerin yönetim anlayışlarını halka açık bir şekilde düzenlemelerinin bir gereklilik olduğu söyleyebiliriz. Günümüzde belediyeleri sadece çöp toplayan, asfalt seren klasik anlayışla tanımlamak mümkün değildir. Belediyeler bu tür temel görevlerinin yanında aynı zamanda halka karşı sosyal sorumluluğu da olan kuruluşlardır.
Buna bağlı olarak da bugün belediyeler için vazgeçilmez birimlerden biri de “Halkla İlişkiler”dir. Halkla ilişkiler kavramını belediyeler açısından “bir kamu kuruluşunun ilişkide bulunduğu toplum kesiminin güven ve desteğini sağlamak için giriştiği, iki yönlü iletişime dayalı, kamuoyunda kuruluşun, kuruluşta da toplumun istediği yönde değişikliklerin gerçeklemesine, karşılıklı uyum ve denge sağlanmasına yönelik sistemli ve sürekli çabalar” olarak tanımlayabiliriz.
Bugünün gelişen belediyecilik anlayışının bir uzantısı olarak Beyoğlu Belediyesi de halkla ilişkiler çalışmalarını Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini, istek ve şikâyetlerini cevaplamaktadır. Ayrıca kişilerin niteliğine uygun dilekçe ve başvuruları değerlendiren, ilgili birimlere yönlendiren bir müdürlüktür. Tekrar başvuru sahiplerine ileten, müdürlükler arası koordinasyonu sağlayan, Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde tüm bu görevlerin kanun ve mevzuat’a uygun olarak yapılması sağlanmaktadır.
İlçemiz dâhilinde bulunan vatandaşlarımızın belediye ile sıcak bir temas kurmasını sağlamak üzere bilgi teknolojilerinin imkânlarıyla her türlü istek, şikâyet ve taleplerini değerlendiriyoruz. Tüm olanaklarımızı kullanarak cevaplandırıyoruz. Belediyemizce yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını, ilçe halkının yönetime katılımını, kurumun ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim ortamı oluşturmak amaçlarımız arasındadır.
Çalışmalarımızı toplum dinamiklerini harekete geçirmek üzerine planlıyoruz. Beyoğlu adına yaptıklarımızı Beyoğlu’nu seven herkesle paylaşıyor, ilçemiz için atılan her adımı destekliyoruz. Güler yüzlü bir anlayışla, kapılarımızı hiçbir ayrım yapmadan her vatandaşımız için açık tutuyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler; 7 gün 24 saat hizmet vermek esasıyla çalışmalarını sürdürmekte, vatandaşların ihtiyaçlarını belediyeye kadar gelmelerine gerek kalmadan çözmeye çalışmaktadır. Sahip olduğumuz bilgi işlem altyapımızla, vatandaşlarımıza Resepsiyon, Call Center, Web Sayfası Vatandaş Başkan – Mobil Ekiplerimiz ve nihayetinde “Çek ilet beyoğlunu cepten yönet” ile ulaşıyor, yerinde, yüz yüze, interaktif bir platformda iletişim kuruyoruz.
Belediyemizin bu beş aşamalı iletişim platformu; yerel yönetimlerde doğrudan ve katılımcı demokrasi adına tüm belediyelere halkla ilişkiler ve iletişim açısından model olabilecek boyutta ve özgünlüktedir.
Beyoğlu’nda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetiminin birlikte hareket etmesini sağlamak amacıyla 2004 yılı Temmuz ayında başlanmış bir girişim olan Beyoğlu Kent Konseyi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz çatısı altında 18 tane Çalışma Kurulu ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Her yıl ulusal ve uluslararası çapta pek çok etkinliğe katılım sağlamaktayız. Belediyemiz bu etkinliklerin bazılarını kendi düzenlemekte, bazılarında ortak olarak yer almakta, bazılarını da desteklemektedir. Bu etkinliklerin planlama, geliştirme ve uygulama safhaları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün Organizasyon ve Etkinlikler Şefliği tarafından yürütülmektedir.
Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki tüm etkinlikleri / projeleri / hizmetlerini içeren filmler ve basılı çalışmalar, Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmaktadır. Bu sayede belediyemizin hizmetlerinden ya da aktivitelerinden daha çok vatandaşımızın haberdar olmasını sağlanmaktayız.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.