Adnan Yener

Gençlik ve Spor İşleri Müdürü

 

Amaç

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Ve Spor İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile  işleyişini kapsar.

Dayanak

1984 yılında İstanbul Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüklerin yönetmelikleri  22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve  5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat ve Bağlılık ;

Teşkilat

Müdür, Gençlik Merkezi ve Kamp Şefliği, Spor Hizmetleri Şefliği, Hizmetli Personelden oluşur.

Bağlılık

Gençlik Ve Spor İşleri Müdürlüğü,  Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirerek yetiştirmek, tarihi ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, sosyal, nitelikli ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamak için kurulmuştur. Beyoğlu’nda yaşayan çocuk ve gençlerin kültür ve sanat üretiminde aktif rol almalarına fırsat sağlamak, enerjilerini sağlıklı bir biçimde değerlendirmelerine olanak tanımak, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için onları bilinçlendirmek ve yönlendirmek müdürlüğün temel görevleri arasındadır. Bu misyondan yola çıkan müdürlük, eğitim, kültür, sanat ve spor temelli pek çok kurs, etkinlik, organizasyon ve kamp faaliyetleri düzenlemektedir.

Müdürlük, yaz ve kış spor okulları açarak hem yeni sporcular yetiştirmekte hem de mevcut sporcuların gelişimlerine destek sağlamaktadır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek için her yaş grubuna uygun sportif faaliyetler yapmaktadır.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, milli ve dini günlerde, ilçemiz sınırlarındaki tarihi mekanlarda, meydanlarda ve parklarda yaptığı kutlama, festival ve şenlikler ile halkın birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmekte ve vatandaşları belediyemizin faaliyetlerine dahil etmektedir. Müdürlük, başta ilçemizdeki eğitim kurumları ve spor tesisleri olmak üzere, yerel yönetimler, kamu kurumları, kardeş şehirler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmakta ve bu ortaklıkların sağladığı katma değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmaktadır.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, girişimcilik, yaratıcılık ve özgüven gibi karakteristik özelliklere katkı koyup geleceğe özgüveni yerinde, kültürüyle ve sanatıyla barışık nesiller miras bırakmayı hedeflemektedir.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.