Furkan Yavuz

Bilgi İşlem Müdürü

 

Faaliyet Alanları

Belediye Otomasyonu kapsamında, donanım, yazılım ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, bunları karşılayacak öneriler hazırlamak ve prosedürlere uygun olarak temin etmek

Belediye Otomasyonu kapsamındaki programların ve günlük verilerin yedeklemesini yapmak, sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri almak/aldırmak,

Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, işletme, destek ve eğitim çalışmalarını koordine etmek

Belediye Otomasyonu kapsamındaki donanımların etkin, ekonomik ve düzenli kullanımını sağlamak

Belediye Otomasyonu kapsamındaki bilgisayarlar ve bağlı çevresel cihazlarda, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunları gidererek, sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak/sağlattırmak

Belediye Otomasyonu kapsamındaki cihazların bakım, kontrol ve onarımını yapmak veya yaptırmak

Bilgi işlem alanındaki donanım ve yazılım konularında gelişmeleri izlemek, uygun görülenlerin Belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak

Bilgi İşlem faaliyetleri için ilgili bölümlerle, kurumun hiyerarşik düzenine uygun şekilde işbirliğini yapmak

Belediye Otomasyonu kapsamında, (KBS) Kent Bilgi Sistemi, (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemi, (MIS) Yönetim Bilgi Sistemi, WEBMIS Yönetim Bilgi Sistemi programlarının kullanılması için, personele gerekli eğitimi verilmesini sağlamak ve yetişmiş eleman sayısını artırma çalışmalarını yaptırmak

Belediye Otomasyonu kapsamında entegre kullanılan, diğer bilgisayar programlarında, ihtiyaçlara veya değişen kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre ilave değişiklikler yapmak ve yaptırmak, bu kapsamda gereken programları veya hizmetleri satın alarak gerekli desteği vermek

Belediye Otomasyonu kapsamında, kullanıcıların yetkilerinin düzenlenmesini yapmak/yaptırmak, bilgilerin sistem üzerinde güncel olmasını için gerekli olan çalışmaları yaptırmak

Belediye etkinliklerinin sayısal ortamda (e-belediye, interaktif uygulamalar) kentliye ulaştırılması amacıyla çeşitli tanıtım faaliyetlerini yürütmek

E-Belediye uygulamalarının çalışabilirliğini sağlamak/sağlattırmak

Kurum içerisinde gelen talepler doğrultusunda e-posta adreslerinin tanımlanmasını yapmak/yaptırmak

Akıllı Telefon ve Tabletle Belediyecilik uygulamasının çalışmalarını yapmak/yaptırmak

Yeni üretilen teknolojik cihazların takibini yapmak/yaptırmak

Vergi dönemlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğinin taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak

Belediyenin birimleri arasında yapılması gereken araştırma, planlama ve koordinasyon hizmetlerini sağlamak

Belediyemiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı veri alışı verişini sağlamak/sağlattırmak

Mobil uygulamalarının güncelliğini sağlamak/sağlattırmak

Belediye Otomasyonu kapsamında Akıllı Kent Otomasyon (AKOS) sistemini güncelliğini sağlamak

Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) kapsamında teknik konularda yardımcı olmak ve entegrasyonu sağlamak/sağlattırmak

Birimlerde kullanılan tamiratı mümkün olmayan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan bilgisayar, bilgisayar parçaları, tarayıcı yazıcı v.b. gibi teknik cihazların hurdaya ayrılması için birim yetkililerine bilgi vermek

Belediye otomasyon kapsamındaki programların ve günlük verilerinin yedeklenmesi, sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli kontrolleri yapmak/yaptırmak

Ağ ve Sistemin iç ve dış tehditlere karşı gözlemlenmesi ve korunmasını sağlamak/sağlattırmak

Müdürlüklerde görev yapan ve imza yetkisine sahip olan kullanıcılara,  ilgili müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Elektronik İmza alınmasını sağlamak

Belediye başkanı tarafından onaylanan Uygulama araştırmalarını Projelendirmek ve bununla ilgili çalışmaları yönetmek

Belediyemiz bünyesin network alt yapısının kurmak/kurdurmak ve çalışabilirliğini sağlamak/sağlattırmak

Kurumumuz İnternet bağlantılarının ve web sitemizin sorunsuz çalışmasını sağlamak/sağlattırmak

Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda, Internet, Web sayfası ve uygulama yazılımların daha verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmak/yaptırmak, bakım ve işletilmesini sağlamak/sağlattırmak

Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak/aldırmak ve uygulamak/uygulanması sağlattırmak

Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan, İşyerleri,  Eğitim Kurumları, Tatil-Konaklama, Kültür-Sanat gibi tüm noktalar üzerinden bilgi, adres gibi güncellemeleri yapmak/yaptırmak

Beyoğlu Bölgesinde bulunan İşletmelerin www.smartbeyoglu.com platformuna kayıt olmasını sağlamak/sağlattırmak

İşyerleri  platforma kaydedilirken konu ile alakalı personel yada konuklara smartbeyoğlu uygulamasını (mobil) kullanmalarına teşvik etmek ve smartbeyoğlu hakkında detaylı bilgilendirme yapmak/yaptırmak

İşyerleri Platforma dahil edilirken giriş kısımlarında görülecek “STICKER” siparişlerini vermek/verdirmek

Sipariş verilen “STICKER”’ların ait olduğu yere yapıştırılmasını sağlamak yada yedeklerinin teslim edilmesini sağlamak

Kapanan, devir olan yada bir sebepten artık faal olmayan yerlerin platformdan kaldırılmasını sağlayıp “STICKER”ını imha etmek/edilmesini sağlamak

Faaliyette olan işletmelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile entegre çalışarak masaüstü uygulamalarının siparişini vermek/verilmesini sağlamak

Platforma dahil edilen tüm yerlerin yorum, mesaj ve yapılan eklentilerini (resim, video v.b.) takip ederek güncel kalmalarını sağlamak/sağlattırmak.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.