Hızır Al

Fen İşleri Müdürü

 

Faaliyet Alanları

Beyoğlu Belediye Başkanlığı misyon ve vizyonu çerçevesinde ilgili mevzuatlar doğrultusunda, öncelikle hemşehrilerimizin hukuku gözetilerek ve ilçemizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak, kentsel ve sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan alt yapı ve üst yapı hizmetlerini çağdaş ve kaliteli olarak vatandaşlarımıza sunmak Müdürlüğümüz asli görevidir.

Müdürlüğümüz;

Büro Şefliği,

Yol Bakım ve Onarım Şefliği olarak hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüz;

-Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ve dilekçelerin gerekli yazışmalarını tamamlamak akabinde dosyalama, arşivleme işlemlerini yapmak,

-Birime iletişim merkezi (4440160), telefon, e-mail, Cimer ve diğer yollarla gelen başvuruları değerlendirerek ivedilikle başvuru sahiplerine bilgi vermek,

– İlçe dahilinde alınacak Yapı Ruhsatları  için İmar Kanunun 23. maddesi gereğince yol tahrip bedellerinin hesaplamak,

-Vatandaşa ve altyapı kuruluşlarına kazı ruhsatı vermek, kontrol etmek, süre bitiminde temdit yapmak ve mutabakat ile teminatları iade etmek,

-İlçemiz uhdesin kalan yol ve kaldırımlarda kontrolleri sağlamak, gerekli görüldüğünde yol-kaldırım  yenileme çalışmaları yapmak,

– Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yatırım faaliyetlerini yönlendirmek,

 -Bölgedeki Havai Hatların Yer Altına Alınması için yapılan çalışmalarda destek olmak,

İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, imar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak,

İhtiyaç duyulan belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, spor merkezleri, yaşam merkezleri, bilgi evleri, kadın sığınma evleri, öğrenci konuk evleri, katlı oto park yapıları, spor tesisleri, muhtarlık binaları, sağlık ocağı v.s. yapıların uygulamasını yapmak,

– Bölgenin araç ve yaya trafik akışını sağlamak, sınır elamanları vb gibi uygulamalarla yeni tedbir ve düzenlemeler  yapmak görevlerini yasalar kapsamında üstlenir.

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.