Yusuf SOYUER

Etüt Proje Müdürü

 

Hizmet Hakkında

Etüt Proje Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi Uyarınca Ve 22.02.2007 Gün Ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartları Yönetmeliğinin 10 Ve 11. Maddeleri Uyarınca Ve Beyoğlu Belediye Meclisinin 07.01.2011 Tarih Ve 16 Sayılı Kararı Gereğince Kurulmuştur.

Kentsel Tasarım Atölyesi; Beyoğlu Halkının Yaşam Kalitesini Arttıran Ve İlçenin Tarihi Dokusunu Koruyan, Kentin Daha Yaşanabilir, Çağdaş Kılınması İçin Her Türlü Program Ve Projeyi Hazırlayan, Uygulamasını Sonuna Kadar Sürdüren, Kentsel Tasarım İlkelerine Dayalı Beyoğlu İlçesi Genelinde Ve Kentsel Sit Alanı İçerisinde Kalan Bölgede Kentsel Tasarım Projeleri Yapan Bir Müdürlüktür.

Beyoğlu’nun Daha Nitelikli Kent Dokusuna Sahip Olması İçin Yıllardır Çalışmalar Yürüten Kentsel Tasarım Atölyesi 2011 Yılı Başlarında Müdürlükle Taçlandırılmıştır. Beyoğlu Halkının Ve Esnafının Kısaca “7. Kat” Diye Tanıdığı Bu Birim 07.01.2011 Tarihinde Belediye  Meclisi’nin Aldığı Bir Kararla Etüt Ve Proje Müdürlüğü Konumuna Yükseltildi. “Kentsel Tasarım Atölyesi”Nin De Buraya Bağlı Bir Şeflik Olarak Adını Yaşatması Ve Hizmetini Sürdürmesi  Kararlaştırıldı.

Faaliyetler (Gerçekleşmiş ve gerçekleştirilmesi düşünülen projeler)

Etüt Proje Müdürlüğü Ana Misyonu Beyoğlu İlçesinin Daha Yaşanabilir, Çağdaş Kılınması Yönünde Her Türlü Program Ve Proje Hazırlamak Veya Hazırlatmaktır. Bu Bağlamda, Kent Ve Yerel Yönetim Hizmetlerine Yönelik Politika Ve Proje Geliştirmesine Dönük Olarak, Uzman Kadrosunun Çalışmalarının Yanında Uzman Kişilerden Danışmanlık Almakta Ve Bu Konuda Gerektiğinde Danışma Kurulları Oluşturmaktadır. Kardeş Şehirler, Ya Da Kurumlarla Ortak Projeler Geliştirmektedir. Projelerin Geliştirilebilmesi İle İlgili Olarak Halk Katılım Toplantıları Düzenlemekte, Gerektiğinde Proje Yarışmaları Düzenleyerek Yerel Yönetimler Alanında Faaliyet Gösteren Bazı Uluslararası Kuruluşların Çalışmalarına Aktif Bir Şekilde Katılarak, Bu Kuruluşlarla Ortak Faaliyetler Yürütmektedir.

Avrupa Birliği’ne Üye Ve Aday Ülkelerin Yerel Yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Özel Sektör Kuruluşları İle İletişim, Bilgi Alışverişi Ve Koordinasyonun Sağlanması Suretiyle Adaylık Döneminde Tüm Gelişmelerden Faydalanılması Ve Yerel Yönetim Platformunda Beyoğlu Belediyesi’nin İşbirliklerinin Arttırmaktadır. Bu Gelişimi Sağlamak İçin Belediyenin Diğer Birimlerince Üretilecek Projelerle İlgili Bütünlük Ve Eşgüdüm İçerisinde Çalışmakta, Hazırlanan Projeler Uygulayıcı Birimlere İleterek, Talep Halinde Açıklayıcı Bilgi Vermek Suretiyle Şeffaf Ve İşbirlikçi Bir Yol İzlemekte Ve Mali Açıdan Ulusal Ve Uluslararası Hibe, Fon Ve Kredilerden Yararlanmaktadır.

Bütün Bu Çalışmaların Sonucu Kentsel Tasarım Projeleridir. İlçe Sınırları Dahilinde Ki Tüm Kentsel Tasarım Kalkınma Projeleri Ve Uygulama Çalışmalarını Yapmaktadır. Bu Projeleri Yapmakta Ki Amaç Kent Paydaşları İle Birlikte Beyoğlu İlçesinin Tarihi, Kültürel Ve Sanatsal Değerleri İle İlgili Araştırma Ve Tespitler Yaparak, Bu Değerlerin Evrensel Koruma İlkeleri Doğrultusunda Yaşatılması Ve Canlandırılması, Doğal Yapının Ve Çevrenin Korunması, Sağlıklı Bir Kent Dokusunun Oluşması İçin Sürdürülebilir Olması Bağlı Olarak, Kent Kimliğinin Ve  Belleğinin Belirleyici Olarak, Beyoğlu’nun Bir Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Ticaret Ve Eğlence Merkezi Olarak Geliştirilmesidir.

Belediye Hizmetlerinin Daha Verimli Ve Etkin Sunulması Yönünde (Ar-Ge) Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları Yapmaktadır. Envanterini Ve Arşivini Az Önce Belirtilen Hususlar Yönünde Geliştirerek İmar Uygulamalarında Kullanmak Üzere “Kentsel Tasarım Rehberi” Ve Benzeri Kılavuzları Hazırladığı Gibi; Çağdaş Uygulama Ve Örnek Projeleri İzleyerek, Diğer Müdürlüklerin Altyapısını Oluşturup Öneriler Hazırlamaktadır. Bunun Sonucu Olarak Ulusal Ve Uluslararası Açık Oturum, Sempozyum, Tören, Şölen, Festivaller Ve Fuarlara Katılmakta, Beyoğlu Belediyesi’ne Ait Binalarda Mimari, Dekorasyon, Aydınlatma Ve Benzeri Uygulamaların Yapılabilmesi İçin Şehircilik, Mimari,Endüstriyel Tasarım,İç Mimari Projeleri Deneyimli Kadrosuyla  Üretmekte Yada Ürettirmektedir.

Etüt Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

 

Hizmet Linkleri

Bakarsan Beyoğlu