Halis Yeşilbaş

Fen İşleri Müdürü

 

Faaliyet Alanları

1. Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanmasını yapmak,

2. Birime iletişim merkezi(4440160), resepsiyon, telefon ve e-mail ile gelen başvuruları değerlendirerek, sorumlulara iletmek, sonuçlandırmak ve aylık faaliyet raporu hazırlamak,

3. Birimde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara, toplu sözleşme, sözleşme hükümlerine göre yürütmek ve personel ile ilgili kanuni ve idari kayıtların tutmak,

4. Birime ait depo, ayniyat, muhasebe, mutemetlik, avans ve işlemlerini yapmak,

5. Müdürlükte kullanılan büro makine, araç gereçlerin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirlerin almak, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bu makineleri etkili bir şekilde kullanmak,

6. Belediye meclis kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi (İSTON – İSFALT) beton elemanları ve asfalt malzemesinin protokol tanzimlerini yapmak,

7. İhale suretiyle yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırlamak ve kontrol etmek,

8. Yıllık ve Aylık faaliyetler raporlarını hazırlamak,

9. Yatırım programını hazırlamak

10. Müdürlük çalışmaları ile ilgili sunumların hazırlanması, müdürlüğe ait stratejik plan hazırlamak, yatırım amaçlı denk bütçeleri hazırlamak, Belediye Meclisine göndermek ve mali disiplini sağlamak,

11. Vatandaşa ve altyapı kuruluşlarına tranşe ruhsatı vermek, kontrol etmek, süre bitiminde temdit yapmak ve mutabakat ile teminatları iade etmek,

12. Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yatırım faaliyetlerini yönlendirmek,

13. İlçe dahilinde yapılacak olan inşaatların yol tahrip bedellerinin hesaplanması ve 23. madde gerekleri yerine getirilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yazı yazmak,

14. İstanbul İmar yönetmeliği gereği inşaat ruhsatı alımlarında, inşaat alanı hariç her 25 m2 boş alana 1 ağaç dikmek veya bedelini tahsilini yapmak,

15. İlçe dahilinde herhangi bir sokakta yapılan yatırımın, o sokak üzerinde bulunan parsellere dağıtımının UKBS’de yapmak ve Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yazı göndermek,

16. 4734 sayılı ihale kanununa göre mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili ihaleleri hazırlamak, ihaleleri yapmak ve sonuçlandırmak, ihale dosyalarını Bölge Kontrol Görevlilerine teslim etmek,

17. Milletvekili ve Mahalli İdareler seçimlerinde İlçe Seçim kuruluna yardımcı olmak,

18. Bölgenin araç ve yaya trafik akışını sağlamak, yeni tedbir ve düzenlemeler  yapmak,

19. Bölge içindeki okul, camii, Resmi Kurumlar yapıları gibi kamu binaları ve tesislerinin inşai maksatlı tamirat, bakım ve onarım hizmetleri yürütmek,

Merkez Büro

Okul Tadilatları

Belediyemizin sorumluluğunda bir alan olmamasına rağmen eğitime ve bölge halkının çocuklarının gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl okullarımızın ihtiyaçları belirlenir ve gerekli tadilatlar müdürlüğümüzce yapılır. 2011 yılı içersinde ilçemizde bulunan toplam 43 okulun 13ünde tadilat çalışmaları yapılmıştır.

Okullarımızda yapılan tadilatları görmek için Tıklayınız.

Semt Konakları ve Diğer Binalar

2011 yılı içerisinde Hacıahmet ve Fetihtepe mahalleleri,  pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin düzenlendiği, mahelle halkının bir araya geldiği, kaynaştığı , eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı vazgeçilmez hizmet merkezleri olan semt konaklarına kavuştu.  Ayrıca Beyoğlu’nda yaşayan ve okuyan 15 – 30 yaş arasındaki gençlerin, kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği Beyoğlu Gençlik Merkezi de hizmete açıldı

Semt konaklarını görmek için Tıklayınız.

Yol Bakım Amirliği

Yol Yenileme

2011 yılı içerisinde toplamda 22km olmak üzere 99 adet sokak, cadde ve merdivenimizi yeniledik. 45 sokağımız asfalt kaplanırken bunların 44ü tretuarlarıyla birlikte yeniden imal edildi. 12 sokağımızda baskı beton teknolojisini kullanarak üst kaplamaları yeniledik. Yollara arnavut taşı veya küptaş gibi tabi malzemelerin doğal görünümünü katabilen baskı beton çökmez, kaymaz ve leke tutmaz. Yüksek aşınma dayanımı ile uzun ömürlüdür. En az 30 yıl deformasyona uğramaz. Bu özelliklerden dolayı ekonomiktir. 20 sokağımızı baskı asfalt teknolojisiyle yeniledik. Baskı Asfalt çimentonun mukavemeti ile asfaltın esnekliğini içeren benzersiz bir üründür. 8  sokağımızı Arnavut ve küp taş kaplayarak yeniledik. Granit küp taş, doğal yapı taşları arasında bilinen en dayanıklı zemin kaplama malzemelerinden biridir. Yağış veya don etkisi altında bile çökme yapmaz, aşınmaya karşı dirençlidir.

Yenilenen sokakların ayrıntılı listesi için Tıklayınız.

Havai Hatların Yer Altına Alınması

Beyoğlu Belediyesi’nin 5 yıldır BEDAŞ ile koordineli yürüttüğü havai hatların yer altına alınması çalışmaları devam ediyor. 2011 yılında toplam 10000 metre havai hat yer altına alındı. Sokak ve caddelerde elektrik direkleri arasına gerilen kablolar ortadan kaldırıldı, aydınlatmalar kataner sistemine çevrildi.

Havai hatları yer altına alınan sokakların listesini görmek için tıklayınız.

Park ve Bahçeler  Amirliği

Park Bakımı ve Onarım Çalışmaları

Park ve Bahçeler Amirliğimiz daha yeşil ve daha güzel bir Beyoğlu için bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yollarda ve parklarda demir korkuluk yapımında ve boyamasında, yol kenarlarına ağaç dikilmesinde ve bu ağaçların bakımında, budanmasında, çim biçimi, form, çapa, temizlik işlerinde çalışmaktadır. Bu çalışmaların haricinde yeni park alanlarının tespiti, projelendirilmesi ve imalatı aşamasında çalışmaktadır. 2011 yılı içerisinde ilçemize 7 yeni park kazandırmıştır. Park yapımına müsait olmayan alanlarda ise şehrin doğasına ve estetiğine göre çiçek ve saksılarla bölgenin yeşillendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.