Vedat Başyurt

Zabıta Müdürü

 

GÖREV TANIMI

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak belediye yetkili organlarının bu amaçla alacakları emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.

Zabıta Müdürlüğü’ne kaçak inşaat, seyyar satıcı şikayeti, izinsiz işgal, ruhsatsız iş yeri, sağlık, fırın, kaçak et, trafik, temizlik, başıboş hayvanlar, arızalı yol, kaçak hafriyat dökümü, izinsiz kazı, çevre kanununa muhalefet, gürültü kirliliği, izinsiz ilan, reklam ve diğer muhtelif konularda bildirilen şikayetler sonuçlandırılarak şikayet sahiplerini sonuçtan bilgilendirmektir.

Zabıta müdürlüğüne bütün resmi kurum ve kuruluşlardan, belediyeye bağlı müdürlüklerden ve vatandaşlardan gelen resmi yazı, dilekçe, e-mailler ve telefonla yapılan şikâyetler işlem yapılmak üzere kayda alınarak sonuçlandırılır.

Beyoğlu, 45 mahallesi, Taksim, Karaköy, Kasımpaşa-Hasköy nahiyeleri ile gece yaklaşık 1 milyon, gündüz ise 3 milyon kişiye ulaşan nüfusu ile İstanbul’un en yoğun ve turistik olarak gözde ilçelerinden biridir. Beyoğlu Zabıtası burada 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Tarihi dokusu, Tabii güzellikleri ile Turistik işletmeleri, eğlence yerleri, sinemalar ve uluslararası düzeyde kültürel faaliyetler, organizasyonlar nedeni ile insan sirkülâsyonunun en fazla olduğu ilçelerden biridir. Bu özellikleri ile çalışmalarımız da buna göre organize edilmiştir.

Zabıta Müdürlüğümüz asli görevi belde halkının sıhhat selamet ve huzurunu temin maksadı ile Belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak ve yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamaktır.

Zabıta Müdürlüğümüz hizmetlerini yasalara dayalı, görev, yetki ve sorumluluk anlayışı ile ilçe halkına etkin ve verimli olarak çağdaş bir yaşam anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman ilkleri gerçekleştirmekteyiz. İstanbul’un kalbi olan İstiklal Caddesinde Zabıta personelimizin vatandaşların soru talep ve önerilene daha kolay ve hızlı bir şekilde cevap vermeleri ve her türlü olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri anında almaları için 6 adet cıncır (şarjlı) araç ile personelimiz caddede görev yapmaktadır. Bu proje uygulaması Türkiye’de ilktir. Uygulamadan vatandaşlarımız son derece memnun olduklarını beyan etmektedirler, Aynı şekilde 1 adet elektrikli araç ile caddede uygulamamız devam etmektedir.

Zabıta Müdürlüğümüz hizmetlerini sunarken modern araç ve gereçlerden faydalanmaktadır. Vatandaşlardan gelen şikayet, talep ve öneriler Başkanlığımız iletişim merkezinden ve vatandaşların direk internet üzerinden Zabıta Müdürlüğümüze gönderilmekte ve gelen talepler Müdürlüğümüz ekiplerinin kullanmakta olduğu araçlarda bulunan mobil şikayet ekranına anında yansımakta ve gelen şikayetlere en kısa sürede bakılarak olumsuzluk giderilmekte ve şikayetin cevabi tekrar araçlarda bulunan mobil ekrandan Başkanlığımız iletişim merkezine gönderilmektedir. Ayrıca telefon yoluyla gelen şikayet ve istekler Telsiz iletişimi ile de anında ekiplere bildirilmektedir.

Başta Belediye suçlarının engellemek ortadan kaldırmak halkın sağlık ve selametini kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde korumak kollamakla yükümlü olan birimimiz bunların yanı sıra; sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence  yerlerine denetlemek. Belediye tenbihnamesi, kabahatler kanunu ve diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek başlıca hizmetlerimiz ve görevlerimiz arasındadır.

TEŞKİLAT YAPISI

1   ZABITA MÜDÜRÜ
5   ZABITA AMİRİ
16 ZABITA KOMİSERİ
4  ZABITA KOMİSER MUAVİNİ
48 ZABITA MEMURU
76 ZABITA YARDIMCIHİZMET PERSONELİ
2   TEKNİK ELEMAN (ÇEVRE MÜHENDİSİ)
2   TEMİZLİK PERSONELİ
1    ŞOFÖR
1 İŞÇİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HİZMET BİRİMLERİ

BÜRO – (EVRAK TAKİP VE YAZIŞMA İŞLEMLERİ EKİBİ )
1.MOBİL – TAKSİM-CİHANGİR-KARAKÖY BÖLGE EKİBİ
2.MOBİL – KASIMPAŞA-HASKÖY-HALICIOĞLU-ÖRNEKTEPE BÖLGE EKİBİ
EVRAK MÜHÜRLEME DENETİM EKİBİ
GECEKONDU VE İMAR EKİBİ
PAZAR EKİBİ
TRAFİK EKİBİ
MOBİL HUZUR EKİBİ
GÜNDÜZ SEYYAR VE İŞGAL DENETİM EKİBİ
GECE SEYYAR VE İŞGAL DENETİM EKİBİ
TURİZM DENETİM EKİBİ
ÇEVRE GÜRÜLTÜ DENETİM EKİBİ
KIZILAY MEYDANI – ZİNCİRLİKUYU CADDESİ EKİBİ

BÜRO ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle büromuzda hem bilgisayara hem de deftere kaydedilerek gereği yapılmak üzere ilgili ekibe havale edilmektedir. Evrakın gereği ekip tarafından yapıldıktan sonra tekrar büroya teslim edilmekte ve büroda gereği yapılan evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir.
Ayrıca telefon şikayetleri de büro tarafından alınarak derhal ilgili ekibe bildirilmekte ve takibi yapılmaktadır. Bunların dışında; ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması, kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, dilencilerle mücadele çalışmaları, gayri sıhhi müesseselerin denetimi, gayri sıhhi müessese dışında kalan müesseselerin kontrolü, kaçak et denetimleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak yapılan denetim çalışmaları, ana arter ve sokaklarda yapılan kazı çalışmalarının kontrolü, 775 sayılı yasanın 18. maddesine göre yapılan yıkım çalışmaları, Zabıta Müdürlüğümüze iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre yapılan işlemler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre yapılan denetim çalışmaları, su sızıntısı şikayetleri, çöp şikayetleri vs. gibi işlemler yapılmaktadır.

MOBİL -1- EKİBİ ÇALIŞMALRI ( TAKSİM – CİHANGİR – KARAKÖY )

Öncelikle her amirlik bölgesinin düzenini ve o bölge halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşların yetki alanındaki suçları ilgili birimlere bildirmek ve bölge içinde bulunan işyerlerini denetlemek, telsiz ve telefon ile iletilen şikayetleri değerlendirmek, yıkım çalışmalarına iştirak ermek,

MOBİL -2- EKİBİ ÇALIŞMALARI ( KASIMPAŞA – HASKÖY – HALICIOĞLU – ÖRNEKTEPE)

Öncelikle her amirlik bölgesinin düzenini ve o bölge halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşların yetki alanındaki suçları ilgili birimlere bildirmek ve bölge içinde bulunan işyerlerini denetlemek, telsiz ve telefon ile iletilen şikayetleri değerlendirmek, yıkım çalışmalarına iştirak ermek,

MÜHÜRLEME VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Mühürleme Ekibimiz 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 25902 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden
ruhsatsız olarak faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini mühürleyerek faaliyetten men etmektedir.

GECEKONDU VE İMARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Gecekondu ekibimiz 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ve ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile koordineli görev yapılmaktadır.

SEMT PAZARLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

İlçemizde kurulan 9 adet semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnafına tezgâh kurma belgesi vermek ve yasal olmayan pazarcılara engel olmak. Halkın alış verişini rahatlıkla yapabilmesi için Pazar civarında seyyar satıcılara mani olmak, Pazarın kaldırılması sağlandıktan sonra Temizlik İşleri Müdürlüğüne yardımcı olunmaktadır.

TRAFİK ÇALIŞMALARI

Trafik ekiplerimiz 08:30 – 17:30 ve 16:30 – 01:00 saatleri arasında görev yapmakta olup, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yaparak düzen ve intizamı sağlamaya çalışmaktadır. Saat 10:00’ dan sonra trafiğe kapalı olan bölgelerde yaya geliş geçişini engelleyen ve kaldırımı işgal ederek halkın geliş geçişini engelleyen araç ilgililerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden işlem yapmaktadırlar.

MOBİL HUZUR EKİBİ ÇALIŞMALARI

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde oluşturulan Mobil Huzur Ekip Projesi kapsamında İlçemiz dahilinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz Zabıta ekiplerimizce müşterek yapılan kontrol ve denetimler neticesinde; Sokakta çalışan-çalıştırılan, dilenen-dilendirilen ve yaşı büyük şahısların dilenmek yada cam silmek gibi nedenlerle sokakta, trafikte vatandaşlardan para isteyen, öncelikle çocukların çalışmalarına veya dilenmelerine hızla müdahale ederek, onları sokakta maruz kalabilecekleri her türlü tehlikeden korumak ve kollamak amacı ile ilgili kanunlar doğrultusunda  Yabancı Uyruklu  şahıslar hakkında Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğinin gerekli adli ve idari işlemleri tamamlandıktan sonra  Pendik Kızılay Kampına teslim edilmekte ve  İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde çalışmalarımızın devam etmektedir.

GÜNDÜZ SEYYAR VE İŞGAL DENETİM ÇALIŞMALARI

Seyyarekibimiz 24 saat esasına göre 15 personel ile çalışmalarını sürdürerek seyyar esnaf ile mücadele etmektedir. Ayrıca işgallerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmak, yıkım çalışmalarına iştirak etmek,

GECE SEYYAR VE İŞGAL DENETİM EKİBİ

Seyyarekibimiz 24 saat esasına göre 20 personel ile çalışmalarını sürdürerek seyyar esnaf ile mücadele etmektedir. Ayrıca işgallerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmak, yıkım çalışmalarına iştirak etmek,

ÇEVRE GÜRÜLTÜ DENETİM EKİBİ ÇALIŞMALARI

2872 sayılı Çevre kanununa göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğumuz yetkiye dayanarak Çevresel Gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği kontrolü için gerekli denetimleri yapmak, ruhsat talebinde bulunan işyerlerini çevresel etki konususun da incelemek, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla Zabıta Müdürlüğüne intikal eden çevresel şikayetleri değerlendirmek, denetim yapmak, ihlali tespit edilen konut ve işyerleri hakkında idari yaptırım uygulamakla görevlidir.

BELEDİYE ZABITASINA GÖREV VEREN YASALAR

 • Belediye Zabıtası 5393 ( 3030 Sayılı ) Belediye Kanunu’nun ve 1608 ( 151 ) sayılı Belediye Ceza Kanunu’nun doğrudan verdiği yetki ve görevlerden başka belediye ve şehrin düzeni ile ilgili olarak;
 • Ruhsat İşlemleri ile ilgili yönetmelik,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha ( Genel Sağlık Koruma ) Yasası,
 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu,
 • 3516 Sayılı Ölçüler Kanunu,
 • 3489 Sayılı Pazarlıksız Satış Kanunu,
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu,
 • 3621 Sayılı Kıyı Koruma Kanunu,
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 2872 (3301 ile değişik) Sayılı Çevre Kanunu,
 • 80 Sayılı Haller Kanunu,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 • 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanunu,
 • 7201 ( 3210 ile değişik ) Sayılı Tebligat Kanunu,
 • 765 Sayılı ( 3506 – 3591 Sayılı Kanunlarla değişik ) Türk Ceza Kanunu,
 • Dilenciliğin önlenmesi ile ilgili tüzük,
 • Ticaret Sicil tüzüğü,
 • 3434 Sayılı Uzun Alet ve Vasıtalar hakkındaki Yasa,
 • 734 Sayılı Medeni Kanunu,
 • 3747 ve 4109 Sayılı Yasalar,
 • 831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Yasa,
 • 1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Yasa,
 • Belediye Zabıtası görev ve yetki yönetmeliği,
 • Gayri Sıhhi Müesseseleri yönlendiren yönetmelikle birlikte anılan kurumların uygulama yönetmelikleri,
 • 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile önemli boyutlarda görevli kılmıştır.

Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.