Ahmet METİNYURT

Ruhsat ve Denetim Müdürü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırarak kayıt altına almak, sağlıklı, hijyenik yeme-içme, konaklama-istirahat, eğlence, güvenli ticaret alış-veriş yapılabilecek yaşanabilir ilçe olması için çalışmaktadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Beyoğlu İlçe sınırları içerisindeki tüm Sıhhi, 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması, gerekli durumlarda ruhsat iptali, Ruhsat devir ve yenileme işlemlerinin yerine getirilmesi, Mesul Müdürlük belgesi verilmesi, Ölçü ve Ayar işlemlerini yürütülmesi. Bu görevlerle ilgili şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi, Denetim ve Tespitlerin yapılması, yeme-içme yerlerinde kalite ve hijyenin arttırılması amacıyla belediyemiz sınırları içersinde HACCP prensipleri doğrultusunda hazırlanmış olan mutfak hijyeni ölçme, değerlendirme ve geliştirme ürünü olan Matrix ile işletme ve tesislerinin hijyen kontrolleri yapılarak hak eden iş yerlerine Beyaz Zambak verilmesi, Talep edilmesi durumunda diğer resmi kurum ve kuruluşların denetim komisyonlarında bulunulması ve koordineli çalışılması, ilgili kurumlardan gelen diğer yazışmaların iş ve işlemlerinin yasa gereği yerine getirilmesi gereken uygulamaların sonuçlandırılması görevlerini ifa eder.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli Denetimler ve kontroller yapar. Diğer Resmi kurumlardan Mahkemelerden ve Savcılıktan gelen yazışmalara dosyalardaki bilgi ve belgeler doğrultusunda cevap verir. Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatları İçin  Tıklayınız.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.