Önemli bir tarihi geçmişi bulunan Beyoğlu’muzun büyük bir kısmı,  bilindiği üzere  “İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu”  tarafından 7.7.1993 tarihinde  “Kentsel Sit Alanı” ilan edilmiştir.

Bu doku içindeki kültürel ve tarihi miras, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün daimi denetimleriyle korunmakta, zengin ve köklü dokusuna ters düşebilecek her türlü yapılaşma ve tadilat hassasiyetle engellenmektedir.

Bütün bu çalışmalarımız ile Beyoğlu’nun geçmişini bu güne taşıyor ve tarihini canlı tutuyoruz. Binalarını onarmak isteyen vatandaşlarımıza gerekli incelemelerden sonra onarım izinleri veriyor, daha kapsamlı onarımlar ve yeni yapılaşmalar için yapı ruhsatları düzenliyoruz.

Kentsel Sit Alanında, daha önce ruhsat gerektiren tüm inşai faaliyetler için Koruma Bölge Kurulu’na gidiliyor, bu da ruhsat alma süresini uzatıyordu. 2011 yılı başında Kentsel Sit Alanında uzun süredir devam etmekte olan imar planı çalışmaları neticelenmiş ve Koruma Amaçlı İmar Planları yürürlüğe girmiştir.

Artık eski eser olmayan ve eski eser komşuluğunda bulunmayan ruhsat talepleri, Koruma Bölge Kuruluna gidilmeden İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde Koruma Amaçlı İmar Planlarına göre değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Kendi eski eser olan veya eski eser komşuluğunda bulunan ruhsat gerektiren uygulamalar için ise, yine eskiden olduğu gibi İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı gerekmektedir.