Ruhsatın alınmasından sonra inşaatları Yapı Denetim Şirketi ile birlikte her aşamada denetliyoruz. Yapı Denetim Şirketleri, denetledikleri inşaatlar için hazırladıkları evrakları yasal sürelerinde Belediyemize sunarlar. Projesine uygun olduğu belirlenen inşaatlar için;

 • Yapı Denetim Bürosu hak edişlerini onaylayarak ödemelerinin yapılmasını sağlarız, “Yıl Sonu Seviye Tespit Tutanakları” düzenleriz. (Başlangıca göre: %20 subasman, %60 kaba inşaatın tamamlanması, %80 İnce işler, %100 inşaatın tamamlanması)
 • Subasman seviyesinde “Temel Üstü Ruhsatları”nı veririz.
 • Kaba inşaatların tamamlanmasından sonra ısı yalıtım projelerine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol ederek “Isı Yalıtım Raporları” düzenleriz.
 • İnşaatın projesine uygun olarak tamamlanmasından sonra talep üzerine gerekli tetkikleri yaparak “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (iskan) ve “İş Bitirme Belgesi” düzenleriz.
 • İnşaat tamamlandığında varsa “asansör ruhsatları” onaylarız.

Yapı Kullanım İzni için İstenen Belgeler:

Dilekçe matbu form [Mal sahibi ve fenni mesul imzalı] 

 • Emlak alım vergilerinin ödendiğine dair yazı (Hisar Vergi Dairesi’nden alınacak)
 • Vergi borcu olmadığına dair yazı (İlgili vergi tahsil dairesinden)
 • Sığınak Denetim raporu [Sığınak varsa, Yapı Denetim Bürosunca düzenlenecek)
 • İtfaiye Müdürlüğü’nden uygunluk belgesi [Projesinde İtfaiye Müdürlüğü onayı varsa)
 • S.G.K’dan yazı [prim borcu olmadığına dair]
 • İSKİ kanal bağlantı yazısı
 • Makine İskanı için:Tasdikli elektrik,mekanik ve ısı yalıtım projeleri
 • Binada asansör varsa,asansör tescil müracaatı
 • Belediyece onaylanmış enerji kimlik belgesi
 • Binaya ait temel topraklamasını ve tüm yalıtım detaylarını gösteren fotoğraflar dosyası

Yapı Kullanma izninizi aldıktan sonra, Tapu Sicil Müdürlüğünde Kat Mülkiyeti tesis ettirebilirsiniz.