Koruma Uygulama ve Denetim Büromuz dört yıldır faaliyette. Kendi tescilli eski eser olan veya eski eser komşuluğunda bulunan binalar ile Koruma ve Sit Alanlarındaki tescilsiz taşınmazlar, KUDEB uzmanlarımızca denetleniyor ve izinsiz inşai faaliyetlerden korunuyor. Talep üzerine basit onarım izinleri veriliyor.

Daha önceleri, Eski eser komşuluğunda bulunan veya tescilli eski eser olan binalara basit onarım izni verilebilmesi için Koruma Kurulunun izni de gerekiyordu. Aynı durum ‘Kentsel Sit Alanı’ndaki tescilsiz binalar için de geçerliydi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde KUDEB’in kurulmasından sonra, basit onarım talepleriniz için Koruma Kuruluna gitmenize gerek kalmadı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz taleplerinizi inceleniyor ve hızla neticelendiriliyor. Beyoğlu Belediyesi bir alanda daha, bürokrasiyi azaltarak, vatandaşlarına hızlı hizmet veriyor.

Basit onarımlarda izni aşan faaliyetler tespit edilmesi halinde, faaliyet durdurulup konu, II Numaralı Koruma Bölge Müdürlüğü’ne iletiliyor.

Ruhsata tabi kapsamlı onarım talepleriniz için ise yine eskiden olduğu gibi II Numaralı Koruma Kurulu’nun onayı ve Belediyemizden tadilat ruhsatı almanız gerekmektedir.