İMAR DURUMU VE İNŞAAT İSTİKAMET RÖLÖVESİ-KOT KESİT BELGESİ ALINMASI

Yeni  inşaat yapmak  istediğinizde ilk adım dilekçe ile İmar durumu,İnşaat İstikamet Rölövesi- Kot Kesit Belgesi başvurusunda bulunulur. Başvuru ardından, Ruhsat Büromuzda imar durumu talebiniz detayları ile incelenir, sonrasında İmar Durumu düzenlenir.Emlak istimlak Müdürlüğü Harita Bürosu Şefliğince İnşaat İstikamet Rölövesi – Kot Kesit Belgesi düzenlenir.

İmar durumu,İnşaat İstikamet Rölövesi – Kot Kesit Belgesi için gerekenler:

  • Dilekçe
  • Tapu belgesi
  • Aplikasyon Krokisi (Lihkab Bürosu/Tapu ve Kadastro Müdürlüğü)