Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hızlı ve kaliteli şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Ruhsat, KUDEB, Yapı Denetim, Makine -Elektrik, Statik ve Kalem Büroları olarak hizmet veren Müdürlüğümüzde;

Yıkım, yeni inşaat, kapsamlı tadilat, basit onarım izni ve fenni muayene vb. başvurular değerlendiriyor. Sürecin sonunda aşağıdaki belgeler düzenleniyor.

  • Mevcut binalarını yıkmak isteyenlere Yıkım ruhsatı-Yanan Yıkılan Binalar Formu,
  • Yeni inşaat veya kapsamlı tadilat yapmak isteyenlereİmar Durumu -Yapı Ruhsatı  (İnşaat-Tadilat Ruhsatı),
  • İnşaatın subasman seviyesinde Temel Üstü Ruhsatı,
  • Kaba inşaatın tamamlanmasından sonra Isı Yalıtım Raporu
  • İnşaatın projesine ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasından sonra Yapı Kullanma İzin Belgesi(iskân),  İş Bitirme Belgesi,
  • Kentsel Sit Alanı dışında kalan basit onarımlar için BasitOnarım İzni, İskele Belgesi,
  • Kentsel Sit Alanı içindeki basit onarımlar için Onarım Ön İzin Belgesi ve Onarım Uygunluk Belgesi,
  • Kullanımdaki binalar için, Asansör, basınçlı kap, kompresör ve kazanların fenni muayeneleri raporu.

Ayrıca işyeri açılacak binalar, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda imar yönünden incelenip gerekli bilgileri verilir.

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra, bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın soruları sözel olarak cevaplanır ve istendiğinde teknik detaylar paylaşılır.

İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün tüm faaliyetleri ve işlemleri aynı zamanda www.beyoglu.bel.tr adresinde.