Yüzer Tesisler :

Yüzer Lokanta, Yüzer kafeterya,
Yüzer içkili Lokanta, Yüzer İçkili kafeterya

Gibi yüzer olarak faaliyet gösteren Deniz üzerindeki  Deniz araçlarına; Aşağıda müessesenizin durumuna göre istenen belgeler hazırlandıktan sonra,  Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne  Şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce işletme ruhsatı müracaatı yapılır.

İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından; Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), Liman Başkanlığına (liman başkanlığı görüşü yönünden), Gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için müdürlüğümüz tarafından yazı yazılır.

Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra  oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır.

Eksik ve noksan yoksa Ruhsat harçları  yatırılarak İşletme Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur.

İmza işlemi biten İşletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak Çerçevelenerek Çevreye duyarlı kağıt çantası içinde şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir.

Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.

Yüzer Tesisler için Ruhsat işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığının görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır.

İstenilen Belgeler Yönetmelik Gereği Son 6 (Altı) Aylık Olacaktır